TIDLIGERE FORLØB: 

Foråret 2013 - Efteråret 2013. Elektronisk evaluering af alle forløb.

Studienævnet har besluttet at implementere elektronisk slutevaluering. En egentlig politik og procedure for evaluering er udarbejdet og findes under punktet "Rammedokumenter" på studienævnets hjemmeside om evalueringer. For perioden F2013-E2013 evalueres alle forløb.

Evalueringsplan F2013-E2013

  • I foråret 2013 evalueres alle forløb
  • I efteråret 2013 evalueres alle forløb

Opfølgning
Opfølgning sker jf. studienævnets politik. Evalueringerne forbehandles i fagudvalgene, og drøftes herefter i studienævnet, der udfærdiger en samlet rapport efter gældende retningslinjer for anonymisering.

F2013: Studienævnets evalueringsrapport findes her.
E2013: Studienævnets evalueringsrapport findes her.

Efteråret 2011 - Efteråret 2012. Elektronisk evaluering af udvalgte forløb.

Studienævnet har besluttet at implementere elektronisk slutevaluering. En egentlig politik og procedure for evaluering er udarbejdet og findes under punktet "Rammedokumenter" på studienævnets hjemmeside om evalueringer. For perioden E2011-E2012 evalueres udvalgte forløb.

Evalueringsplan E2011-E2012

Opfølgning
E2011: Evalueringsoversigter for IKKs uddannelser fra efteråret 2011 blev drøftet på studienævnets møde den 17. januar 2011 og efterfølgende i de relevante fagudvalg, der ikke havde nogen kommentarer.

F2012: Evalueringer for foråret 2012 blev drøftet af Studienævnet den 23. september 2012 og efterfølgende af fagudvalg, der ikke havde nogen kommentarer.

E2012: Opsumering af behandlingen af evalueringerne for efteråret 2012 findes her.

Pilotfase 2:
Efterårssemesteret 2010- Forårssemesteret 2011. Elektronisk evaluering.

SN-IKK har besluttet at implementere en ny pilotfase for efteråret 2010, senere udvidet til også at gælde for foråret 2011, hvor elektronisk slutevaluering bredes ud til at omfatte flere beslægtede forløb. Samlet igangsættes en ny pilotfase på baggrund af kritik af det hidtidige system. Hensigten er at vurdere om elektronisk evaluering giver samme resultater på baggrund af lettere arbejdsgange og om det på sigt er muligt at øge svarprocenten. Forløbet med den elektroniske evaluering vil blive vurderet i august 2011.

Evalueringsplan E10-F11

  • De udvalgte kurser for efteråret 2010 er: BA-tilvalg og BA Valgfrie kurser
  • De udvalgte kurser for foråret 2011 er: BA- og KA-kurser på Litteraturvidenskab og Musikvidenskab

Definition på Kategori A, B og C-vurderinger
Kategori A-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Kategori B-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 2,3 og 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst
Kategori C-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst 

Opfølgning
E2010: Evalueringsrapport for efteråret 2010 drøftet i studienævn 31. januar 2012 og efterfølgende i fagudvalg findes her.

F2011: Opfølgning på evalueringer i foråret 2011 blev drøftet på studienævnets møde den 17. august 2011 og udvalgte rapporter blev efterfølgende drøftet i de relevante fagudvalg, der ikke havde nogen kommentarer.
Oversigt over evalueringer F2011 for litteraturvidenskab findes her.
Oversigt over evalueringer F2011 for musikvidenskab findes her.

For pilotfase 2 gælder, at fagudvalgene står for opfølgning på evalueringsrapporterne jf. kommisorium for fagudvalg på IKK.

Pilotfase 1:
Efterårssemesteret 2009-Forårssemesteret 2010. Slutevaluering på papir.

SN-IKK har besluttet, at evaluering i efteråret 2009 og foråret 2010 foretages som slutevaluering af udvalgte fagelementer på spørgeskemaer i papirform. Evalueringen foregår tidsmæssigt, som det fremgår af årshjul for evalueringer.

Evalueringsplan E09-F10

Desuden blev enkelte kurser på forsøgsbasis slutevalueret elektronisk i foråret 2010, det drejer sig om: Musikvidenskablige Problemstilinger og Musikvidenskabelig Teori og Metode på musikvidenskab. Billede- og rum-analyse II og Modernitetens Billeder på kunsthistorie samt Litteratur-teori og -analyse II samt Nyere Litteraturhistorie II på Litteraturvidenskab.

Opfølgning
E2009: Evalueringsrapportene for efteråret 2009 blev diskuteret på studienævnsmødet mandag den 22. januar 2010. Evalueringsrapporterne finder du herunder:
Evalueringsrapporter 2009 

F2010: Evalueringsrapporter fra foråret 2010 blev diskuteret på studienævnsmøde tirsdag den 7. september 2010. Evalueringsrapporterne finder du herunder:
Evalueringsrapport BA Teater 
Evalueringsrapport KA Teater
Evalueringsrapport BA Musik 
Evalueringsrapport KA Musik
Evalueringsrapport BA Litteratur
Evalueringsrapport KA litteratur
Evalueringsrapport BA Kunsthistorie
Evalueringsrapport KA Kunsthistorie

For pilotfase 1 besluttede SN-IKK, at fagleder og evalueringskoordinator sørger for eventuelle videre tiltag på baggrund af evalueringsrapporterne.