Om instituttet

Antigone, zombiefilm, Schubert, Michael Jackson, Tizian, japansk manga, Shakespeare, musicals...

Det er et lille udvalg af de mange emner, vi interesserer os for og ved en masse om på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Her studeres og forskes i de enkelte kunstarters historie fra antikken frem til i dag. Og her studeres og forskes i kunstarternes indbyrdes samspil og sammenhæng med tendenser i samtidskulturen. Instituttet danner ramme om international forskning og uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau inden for områderne kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, teater- og performancestudier og visuel kultur.

Udover at vi arbejder med kunst og kultur i klassisk forstand, har vi har også forsknings- og undervisningsprojekter i robotteknologi, katastrofeforståelse, lydkultur, migration, computerkultur, for at nævne nogle eksempler fra den vifte af emner, som vi arbejder med på IKK.

Instituttet giver studerende solide faglige forudsætninger og fleksible muligheder for at sammensætte deres uddannelsesforløb. Således kan de skabe en markant, individuel kompetenceprofil, hvad enten denne holder sig inden for kendte faggrænser eller kombinerer instituttets fagområder på helt nye måder.

Vi lægger vægt på den stadige udvikling af sammenhænge mellem forskning, formidling og uddannelse. Dette sker gennem dialog med det omgivende samfund, erhvervsliv og andre institutioner, forskernes indbyrdes dialog - lokalt og globalt, gennem underviseres dialog med de studerende og gennem de studerendes dialog med hinanden.

Jeg er institutleder, og fra min stol er det det bedste sted at være i verden. Vi arbejder med emner, som rigtig mange udenfor universitetet interesserer sig for at vide mere om. Vi arbejder med at forstå og kritisk bidrage til den kultur, vi alle lever i til daglig. Jeg glæder mig hver dag over at gå på arbejde på et institut, hvor der bedrives stimulerende og nytænkende forskning og udbydes interessante studier til gavn for det danske såvel som udenlandske kultur- og samfundsliv.

Velkommen!
Mette Sandbye, institutleder