Om instituttet – Københavns Universitet

Forside > Om instituttet

Om Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab danner ramme om international forskning og uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau inden for områderne dansevidenskab, kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur og kulturformidling, musikvidenskab, teater- og performancestudier og visuel kultur.

På instituttet studeres og forskes der i de enkelte kunstarters og kunstneriske praksissers historie fra antikken og frem til i dag. Desuden undersøges kunstarternes indbyrdes samspil og sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund i et internationalt perspektiv på en måde, der bidrager til uddybningen og aktualiseringen af de traditionelle kunst- og kulturfag.

Instituttet giver studerende solide faglige forudsætninger og fleksible muligheder for at sammensætte deres uddannelsesforløb. Således kan de skabe en markant, individuel kompetenceprofil, hvad enten denne holder sig inden for kendte faggrænser eller kombinerer instituttets fagområder på helt nye måder.

Instituttet lægger vægt på den stadige udvikling af sammenhænge mellem forskning, formidling og uddannelse. Dette sker gennem dialog med det omgivende samfund, erhvervsliv og andre institutioner, forskernes indbyrdes dialog - lokalt og globalt, gennem underviseres dialog med de studerende og gennem de studerendes dialog med hinanden.