IKKs første obligatoriske semesterevaluering 2009 (Pilotfase) Her finder du oplysninger om forløbet i efteråret 2009 samt evalueringsrapporterne.

Evalueringsrapporter E2009 (Pilotfase)

Evalueringsrapport for obligatoriske fagelementer på BA-uddannelsen på Kunsthistorie
Evalueringsrapport for obligatoriske fagelementer på BA-uddannelsen på Litteraturvidenskab
Evalueringsrapport for obligatoriske fagelementer på BA-uddannelsen på Musikvidenskab
Evalueringsrapport for obligatoriske fagelementer på BA-uddannelsen på Teatervidenskab
Evalueringsrapport for KA-tilvalg

Definition på Kategori A, B og C-vurderinger
Kategori A-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 1 på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst.
Kategori B-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 2,3 og 4 på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst
Kategori C-vurderinger udledes af spørgeskemaerne for de kurser, hvor der er flest markeringer af 5 på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst 
For at afprøve proceduren udarbejdes som minimum evalueringsrapporter for følgende fagelementer i efteråret 2009:
  • Obligatoriske fagelementer på BA-uddannelserne
  • KA-tilvalg