Medlemmer i studienævnet – Københavns Universitet

Medlemmer af studienævnet for IKK

I studienævnet er alle instituttets fagområder repræsenteret med hver en lærer- og en studenterrepræsentant, således at den faglige forankring i videst muligt omfang opretholdes. Her kan du finde navne og kontaktoplysninger på medlemmerne i Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs studienævn.

Medlemmer af studienævnet

Videnskabeligt personale (VIP)

 • Rune Gade (formand for SN og fagudvalgsformand for Kunsthistorie og Visuel Kultur)
 • Karen Vedel (fagudvalgsformand for Teater- og performancestudier) 
 • Anne Ring (fagudvalgsformand for Litteraturvidenskab og Moderne kultur og Kulturformidling)
 • Morten Michelsen (fagudvalgsformand for Musikvidenskab og Dansevidenskab)
   

Studentermedlemmer

Øvrige medlemmer (uden stemmeret)

 • Inger Vinther Damsholt (Studieleder, observatør)
 • Charlotte Jerne (AC-Fuldmægtig, observatør)
 • Christina Lucht Hougaard (Studienævnssekretær/referant)

Lejlighedsvis deltager gæster udefra, herunder samarbejdspartnere fra fakultetet, institutleder og institutadministrator.

Samarbejdspartnere

 • IKKs aftagerpanel
 • IKKs internationaliseringsudvalg