Medlemmer af studienævnet for IKK

I studienævnet er alle instituttets fagområder repræsenteret med hver en lærer- og en studenterrepræsentant, således at den faglige forankring i videst muligt omfang opretholdes. Her kan du finde navne og kontaktoplysninger på medlemmerne i Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs studienævn.

Medlemmer af studienævnet

Videnskabeligt personale (VIP)

 • Anne Fastrup (formand for SN og fagudvalgsformand for Litteraturvidenskab og Moderne kultur og Kulturformidling)
 • Michael Eigtved (fagudvalgsformand for Teater- og performancestudier) 
 • Maria Fabricius Hansen (fagudvalgsformand for Kunsthistorie og Visuel Kultur)
 • Jens Hesselager (fagudvalgsformand for Musikvidenskab)
   

Studentermedlemmer

Øvrige medlemmer (uden stemmeret)

 • Inger Vinther Damsholt (Studieleder, observatør)
 • Charlotte Jerne (AC-Fuldmægtig, observatør)
 • Christina Lucht Hougaard (Studienævnssekretær/referant)

Lejlighedsvis deltager gæster udefra, herunder samarbejdspartnere fra fakultetet, institutleder og institutadministrator.

Samarbejdspartnere

 • IKKs aftagerpanel
 • IKKs internationaliseringsudvalg