Forskning

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) omfatter fagene litteraturvidenskab, kunsthistorie, musikvidenskab, teatervidenskab og performancestudier i kombination med kulturstudier, visuel kultur og andre analytiske perspektiver, der omhandler kulturens transformationer.

IKK's tværfaglige forskningsklynger og centre kombinerer kunst- og kulturstudier i en udvidet kulturvidenskabelig tilgang til nutidige og historiske kunstneriske udtryk. Deres vigtigste forskningsmæssige mål er at bidrage til kulturanalyse og æstetisk analyse som grundlæggende for humanistisk videnskab i det enogtyvende århundrede.

Forskningscentre

Forskningsklynger

IKK's forskningsklynger beskrives på IKK's engelske websted.

Kollektive forskningsprojekter