Forskning ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Forskningen ved IKK retter sig på den ene side mod den enkelte kunstart inden for fagene kunsthistorie, visuel kultur, litteraturvidenskab, musikvidenskab, dansevidenskab, teater- og performancestudier. På den anden side retter forskningen sig mod det indbyrdes samspil mellem kunstarterne og mod deres sammenhæng med afgørende tendenser i kultur og samfund.

IKK's forskningsstrategiske indholdsmål er at konsolidere og videreudvikle den forskning, som instituttet i en årrække har leveret nationalt og internationalt på en række kerneområder; disse områder skal understøttes og fokuseres.

Forskergrupper

Et vigtigt redskab i konsolidering og udvikling af IKK's forskning er en række forskergrupper, som omfatter både eksisterende forskning inden for instituttets kerneområder og udviklingsområder for instituttets forskningsindsats. Forskergrupper på IKK er tværfaglige og åremålsbestemte.

Kollektive projekter

Center

Forskningsnetværk ledet af IKK