Kvalitetssikring af uddannelser

På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab er kvalitetssikringen en vigtig del af uddannelsesudviklingen. De årlige uddannelsesredegørelser i kombination med undervisningsevalueringer og kontakten med eksterne interessenter udgør rygraden i den løbende monitorering, som bruges til at fremtidssikre og videreudvikle vores uddannelser.

Ansvarsfordeling

Kvalitetssikringen af uddannelser er en stor opgave, og derfor er de enkelte dele uddelegeret til en lang række medarbejdere.

Undervisningsevalueringer

Undervisningsevalueringerne diskuteres i studienævnet, og herefter udarbejdes en samlet evalueringsrapport for alle instituttets uddannelser. Læs mere om instituttets evalueringpolitik og find de seneste evalueringsrapporter for IKK her.