Evaluering på IKK

På denne side offentliggøres instituttets undervisningsevalueringer. Her finder du rammedokumenter for evalueringsprocessen fra KU, det Humanistiske Fakultet samt Studienævn IKK. Information om offentliggørelse af IKKs evalueringsrapporter samt oversigt over tidligere evalueringsforløb.

Har du spørgsmål skriv til ikk-evaluering@hum.ku.dk

Rammedokumenter

SN-IKK er underlagt retningslinjer fra såvel KU som det Humanistiske Fakultet for udarbejdelse af evalueringsproceduren. Disse er afgørende for den måde, IKKs evalueringsprocedure er udformet på. Hvis du vil vide mere, kan du læse mere i rammedokumenterne i højreboksen. 

Definition på Kategori A, B, C-vurderinger

A) Er kategorien for undervisningsforløb, der har fungeret særligt hensigtsmæssigt i forhold til at opfylde de faglige mål og udvikle de kompetencemål, som er formuleret for fagelementet i studieordningen. Samt i forhold til at vække de studerendes faglige engagement.

B) Er kategorien for undervisningsforløb, der har fungeret tilfredsstillende
i forhold til at opfylde de faglige mål og udvikle de kompetencemål, som er formuleret for fagelementet i studieordningen. Samt i forhold til at vække de studerendes faglige engagement.

C) Er kategorien for undervisningsforløb, der, i forhold til at opfylde de faglige mål og udvikle de kompetencemål, som er formuleret for fagelementet i studieordningen, samt i forhold til at vække de studerendes faglige engagement, har fungeret på en sådan måde, at der er behov for justering, hvis de skal gentages.

Seneste undervisningsevalueringsrapporter

Undervisningsevalueringerne diskuteres i SN-IKK på møderne i februar og september. Efter SN-mødet i februar og september vil en samlet evalueringsrapport fra studienævnet med data over undervisningsevalueringer og drøftelse af handlinger ud fra kategoriseringerne blive offentliggjort herunder.

Undervisningsevalueringsrapport F19
Undervisningsevalueringsrapport E18
Undervisningsevalueringsrapport F18
Undervisningsevalueringsrapport E17
Undervisningsevalueringsrapport F17

Undervisningsevalueringsrapport E16
Undervisningsevalueringsrapport F16