Fagudvalget 

Fagudvalgene er en instans under Studienævnet på IKK, som varetager en række opgaver for studienævnet, fx opfølgning på undervisningsevalueringer og studie-miljøundersøgelser, på de enkelte uddannelser.

Ansøgninger til fagudvalget

Fagudvalget behandler forskellige typer af dispensationsansøgninger på vegne af studienævnet. Du finder information om de forskellige typer af ansøgninger på dine studiesider i KUnet under det relevante menupunkt, f.eks. ’Eksamen’, eller ’Uddannelsens forløb’. Ansøgninger skal ikke sendes direkte til fagudvalget, men efter de forskrifter du finder på din studieside på KUnet.

Hvis du er gæste- eller meritstuderende på Det Humanistiske Fakultet, og ikke har adgang til KUnet, kan du finde information om de forskellige typer af ansøgninger her.

Hvordan henvender jeg mig til fagudvalget?

Fagudvalgene mødes regelmæssigt i løbet af semestret og modtager gerne henvendelser fra studerende, der har input til fagudvalgets arbejde eller ønsker vedr. undervisningsudbud eller andre forhold på uddannelserne.

Send din henvendelse i så god tid som muligt. Fagudvalget foretrækker at få henvendelser inkl. eventuelle bilag sendt pr. e-mail, da dette forkorter sagsbehandlingstiden. Email-adresserne er:

Alternativt kan din henvendelse sendes pr. post til Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, att: [din fagsekretær], Karen Blixens Vej 1, 5. sal, 2300 København S.