Pilotfase 1:
Efterårssemesteret 2009-Forårssemesteret 2010. Slutevaluering på papir

SN-IKK har besluttet, at evaluering i efteråret 2009 og foråret 2010 foretages som slutevaluering af udvalgte fagelementer på spørgeskemaer i papirform. Evalueringen foregår tidsmæssigt, som det fremgår af årshjul for evalueringer.
De udvalgte kurser i efteråret 2009 er: Obligatoriske KA-fagelementer og KA-tilvalg.
De udvalgte kurser i foråret 2010 er: xxxx