Pilotfase 2:
Efterårssemesteret 2010- Forårssemesteret 2011. Elektronisk evaluering

SN-IKK har besluttet at implementere en ny pilotfase for efteråret 2010, senere udvidet til også at gælde for foråret 2011, hvor der skal foretages elektroniske evaluering af udvalgte kurser. På forsøgsbasis evalueres enkelte kurser elektronisk allerede fra foråret 2010. Samlet igangsættes en ny pilotfase på baggrund af kritik af det hidtidige system. Hensigten er at vurdere om elektronisk evaluering giver samme resultater på baggrund af lettere arbejdsgange og om det på sigt er muligt at øge svarprocenten. Forløbet med den elektroniske evaluering vil blive vurderet i august 2011.

De udvalgte kurser i foråret 2010 er: Musikvidenskablige Problemstilinger og Musikvidenskabelig Teori og Metode på Musik. Billede og Rumanalyse II og Modernitetens Billeder på Kunst samt Litteraturteori og Analyse II samt Nyere Litteraturhistorie II på Litteratur.
De udvalgte kurser for efteråret 2010 er: BA-tilvalg og BA Valgfrie kurser
De udvalgte kurser for foråret 2011 er: BA- og KA-kurser på Litteraturvidenskab og Musikvidenskab