Søg om eksterne midler

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskerstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider. 

Novo Nordisk-fonden: Har typisk frist i januar med intern frist i starten af november. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Forår: I opslaget for Foråret 2023 kan du søge Sapere Aude - starting grant og forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.). Du kan finde opslaget for Foråret 2023 her. Husning til ansøgere vedr. Sapere Aude er givet. Har du spørgsmål til opslaget vedr. forskeruddannelse uden for universiteterne, kontakt forskerstøtten på ikk-forsk@hum.ku.dk 

Danmarks Frie Forskningsfond/tematiske opslag: Har typisk frist i juni med intern frist i marts. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Efterår: Har typisk frist i september/oktober med intern frist i august (for DFF1- og DFF2-projekter dog før sommerferien). Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort.   

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist 1. oktober. Den interne frist er typisk i starten af august (for større ansøgninger dog før sommerferien). Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort. 

Ny Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i oktober for ph.d.-stipendier, postdoc-stipendier og frie projektmidler. IKKs interne frist er i august. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort.

Augustinusfonden: Har offentliggjort opslag inden for kulturarv med frist 15. maj 2023. IKKs interne frist for ansøgninger om husning er 20. marts. Find IKKs interne procesplan med krav og tidsfrister på denne hjemmeside

Marie Curie-stipendier: Ansøgningsfristen er medio-september og den intern frist for at supervisor kan fremsende interesse-tilkendegivelse er i januar. Find information om samarbejdsmuligheder på IKK på denne hjemmeside.

Øvrige opslag

Har du selv fundet et opslag eller vil du høre mere om eventuelle andre opslag er du velkommen til at kontakte instituttets forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kigge forbi i lokale 21.5.16.

Er du fastansat VIP på IKK kan du desuden orientere dig i IKK-nyt samt i ansøgningsårshjulet.  KU's forskerportal (i KUnet) finder du også en række fondsopslag samt megen nyttig information om fx. datamanagement, eksterne samarbejder, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm. samt en meget nyttig værktøjskasse til brug for budgetlægning.