Søg om eksterne midler

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskerstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider. 

Novo Nordisk-fonden: Har typisk opslag med frist i januar og interne frister i slut-oktober/start november. Når opslaget annonceres offentliggøres IKKs interne procesplan her med frist typisk 2-3 måneder før den formelle frist.

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK: Opslag for efteråret 2020 har formel frist 6. oktober. Frist for interessetilkendegivelser for FKK1, tidsskrifter og forskningsophold for FSE er onsdag den 6. august. For international postdoc er det mandag den 7. september. Find flere procesplaner og informationer

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i oktober og intern frist i starten af august. Opslaget annonceres sidst i juni og IKKs interne procesplan offentliggøres her i starten af juli.

Ny Carlsbergfondet: Opslag for efteråret 2020 har formel frist 18. september. Frist for interessetilkendegivelser for ph.d.-projekter er onsdag den 12. august. For projektmidler er fristen 19. august og for postdoc projekter er fristen 4. september. Find flere procesplaner og informationer her

Marie Curie-stipendier: Der er et årligt opslag med frist i september og intern frist i februar. Find information om både udrejse og samarbejdsmuligheder på IKK.

Øvrige opslag

Har du selv fundet et opslag eller vil du høre mere om eventuelle andre opslag er du velkommen til at kontakte instituttets forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kigge forbi i lokale 21.5.16.

Er du fastansat VIP på IKK kan du desuden orientere dig i IKK-nyt samt i ansøgningsårshjulet KU's forskerportal (i KUnet) finder du også en række fondsopslag samt megen nyttig information om fx. datamanagement, eksterne samarbejder, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm. samt en meget nyttig værktøjskasse til brug for budgetlægning.