Søg om eksterne midler

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskningsstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskningsstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider.

Novo Nordisk-fonden: Frist 15. januar kl. 14. Frist for husning af Investigator Grant og projektansøgninger er 27. november. Frist for ph.d. og postdocs med ansættelser på IKK er 2. december. Frist for ph.d. med eksterne ansættelser er 9. december. Find IKKs lokale procesplan her.

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK: Har typisk opslag med frist i april og oktober og interne frister i februar og august. Når opslaget annonceres offentliggøres IKKs interne procesplan her med frist typisk 2-3 måneder før den formelle frist.  

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i oktober og intern frist i starten af august. Når opslaget annonceres offentliggøres IKKs interne procesplan her med frist typisk 2-3 måneder før den formelle frist.

Ny Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i september og intern frist i starten af august. Når opslaget annonceres offentliggøres IKKs interne procesplan her med frist typisk 2-3 måneder før den formelle frist.

Marie Curie-stipendier: Der er et årligt opslag med frist i september og intern frist i februar. Find information om både udrejse og samarbejdsmuligheder på IKK.

For øvrige opslag henvises til IKK-nyt eller til instituttets forskningsstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kig forbi i lokale 21.2.49.

Mere information

KU's forskerportal kan du finde nyttig information og vejledninger forbindelse med forskning, fondsansøgninger og eksterne samarbejder mv., fx. fondsopslag, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm.

Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtte-sider kan du finde værktøjskasse til budgetlægning, nyheder og opslag, ansøgningsfrister, forskningsformidling, EU-midler mm.