Søg om eksterne midler

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskerstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider. 

Novo Nordisk-fonden: Opslaget for 20/21 har frist den 20. januar 2021 kl. 14. Interne frister på IKK er 24. november for ansøgere til investigator grant og projektstøtte. 1. december for ph.d.-ansøgere og 4. december for postdoc-ansøgere. Find en detaljeret procesplan og oversigt over, hvad ansøgningen skal indeholde, på denne hjemmeside. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK: Har typisk opslag med frist i marts og oktober og den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside senest 2 måneder inden fristen.   

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist 1. oktober og den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside medio-august.

Ny Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist midt i efteråret og den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside medio-august.

Marie Curie-stipendier: Der er et årligt opslag med frist i september og intern frist i februar. Find information om både udrejse og samarbejdsmuligheder på IKK.

Øvrige opslag

Har du selv fundet et opslag eller vil du høre mere om eventuelle andre opslag er du velkommen til at kontakte instituttets forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kigge forbi i lokale 21.5.16.

Er du fastansat VIP på IKK kan du desuden orientere dig i IKK-nyt samt i ansøgningsårshjulet KU's forskerportal (i KUnet) finder du også en række fondsopslag samt megen nyttig information om fx. datamanagement, eksterne samarbejder, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm. samt en meget nyttig værktøjskasse til brug for budgetlægning.