Søg om eksterne midler

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskerstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider. 

Novo Nordisk-fonden: Har typisk opslag med frist midt i januar og intern frist i slutningen af november/starten af december. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside cirka 2 måneder inden fristen.    

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Forår: FHar typsik opslag med frist i marts/april og intern frist i starten af februar. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside cirka 2 måneder inden fristen.   

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Efterår: Har typisk opslag med frist i oktober og intern frist midt i august. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside cirka 2 måneder inden fristen.   

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist 1. oktober intern frist midt i august. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside cirka 2 måneder inden fristen.

Ny Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist midt i efteråret og den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside medio-august.

Augustinusfonden: Ansøgningsfristen er 16. juni kl. 12. Der kan søges om alle typer projekter over 500.000 kr, men projektet skal være i tråd med IKKs forskningsstrategi og -interesser. Den interne frist for husning er onsdag den 28. april for alle ansøgninger. Find mere information og følg den interne procesplan for at søge om midler via IKK. 

Marie Curie-stipendier: Ansøgningsfristen er 15. september og den intern frist for at supervisor kan fremsende interessetilkendegivelse er 7. februar. Find information om samarbejdsmuligheder på IKK.

Øvrige opslag

Har du selv fundet et opslag eller vil du høre mere om eventuelle andre opslag er du velkommen til at kontakte instituttets forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kigge forbi i lokale 21.5.16.

Er du fastansat VIP på IKK kan du desuden orientere dig i IKK-nyt samt i ansøgningsårshjulet.  KU's forskerportal (i KUnet) finder du også en række fondsopslag samt megen nyttig information om fx. datamanagement, eksterne samarbejder, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm. samt en meget nyttig værktøjskasse til brug for budgetlægning.