Søg om eksterne midler

Informationen på denne hjemmeside omhandler primært de årligt tilbagevendende opslag fra større nationale fonde med relevans for instituttets forskningsområder samt EU virkemidlet Marie Curie-postdoc fellowships.

Hvis du har spørgsmål til fondsansøgninger eller ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt gennem andre fonde/virkemidler med husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du i god tid sende opslaget fra den konkrete fond og en kort beskrivelse af dit projekt til instituttets forskerstøtteenhed på ikk-forsk@hum.ku.dk (gerne 2 måneder inden fristen fra fondet/i opslaget).

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider. 

Novo Nordisk Fonden: Opslaget offentliggøres typisk i oktober med intern frist for ansøgninger om husning i starten af november. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmesiden umiddelbart efter offentliggørelsen af opslaget. 

Ny Carlsbergfondet: Opslaget om ph.d.- og postdocprojekter i samarbejde med eksterne partnere har frist 18. september 2024 kl. 12. med intern frist for husning på IKK i starten af august. Find IKKs interne procesplan her

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Forår: Opslaget har typisk frist i marts med intern frist i januar (for DFF1-projekter dog før juleferien). Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside ca 3. måneder inden fristen.   

Danmarks Frie Forskningsfond/tematiske opslag: Opslaget har typisk frist i juni med intern frist i marts. Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside når opslaget er offentliggjort. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK, Efterår: Opslaget har typisk frist i september/oktober med intern frist i august (for Sapere Aude og DFF2-projekter dog før sommerferien). Den interne procesplan offentliggøres på denne hjemmeside ca 3. måneder inden fristen.   

Carlsbergfondet: Opslagene har typisk frist 1. oktober og ansøgere udvælges internt. Er du postdoc med mulighed for at søge reintegrationsstipendie kontakt ikk-forsk@hum.ku.dk senest i midten af august.  

Augustinusfonden: Opslaget er offentliggjort med frist 15. maj. Ansøgere til husning er udvalg og der kan ikke længere søges via IKK.

Marie Curie-stipendier: Ansøgningsfristen er medio-september og den intern frist for at supervisor kan fremsende interesse-tilkendegivelse er i januar. Find information om samarbejdsmuligheder på IKK på denne hjemmeside.

Øvrige opslag

Har du selv fundet et opslag eller vil du høre mere om eventuelle andre opslag er du velkommen til at kontakte instituttets forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kigge forbi i lokale 21.5.16.

Er du fastansat VIP på IKK kan du desuden orientere dig i IKK-nyt samt i ansøgningsårshjulet.  KU's forskerportal (i KUnet) finder du også en række fondsopslag samt megen nyttig information om fx. datamanagement, eksterne samarbejder, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm. samt en meget nyttig værktøjskasse til brug for budgetlægning.