Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF, for postdocs)

Information for supervisors

(Information for postdoc applicants can be found in English on this website)

Hvad er et Marie Curie Individual Fellowship?

Formålet med de individuelle Marie Curie fellowships er at give de europæiske forskningsmiljøer mulighed for at tiltrække unge talenter gennem et 2-årigt postdocs fellowship. Gennem stipendierne får yngre talenter desuden mulighed for gennem transnationalt samarbejde at opnå og videregive ny viden og arbejde med forskning i eller uden for Europa.

I ansøgningsformatet lægges der vægt på, at postdocprojektet udformes i et samarbejde med og kan knyttes til forskningsmiljøerne på værtsinstitutionen og at projektet afføder gensidig berigelse og udvikling.

IKK udvælger typisk 3-5 projekter til ansøgning og har gennem de seneste år fået 4 bevillinger i programmet.

Formelle krav (med forbehold for ændringer i det endelige opslag)

Den kommende postdoc (fellow) kan komme fra EU eller partnerlande, skal have en ph.d.-grad på max. 8 år og må typisk ikke have opholdt sig i Danmark i mere end 12 ud af de seneste 36 måneder inden ansøgningsfristen.

Marie Curie fellowships er et excellence program, dvs. en potentiel ansøger skal gennem sin ph.d. og eventuelt senere ansættelser/projekter have vist, at han/hun lever op til excellence forventningerne i form af publikationer, forskningssamarbejder og lignende aktiviteter.

Bemærk desuden, at kun i særlige tilfælde kan instituttet huse postdocs, der har fået deres ph.d. grad inden for det sidste år, da helt unge ansøgere sjældent har de erfaringer og publikationer, der kræves, for at opnå bevilling.

Hvad skal jeg gøre som supervisor?

Først og fremmest skal du lave en aftale med en udenlandsk ansøger om et samarbejde omkring et postdocprojekt til gavn for begge parter, hvori du fungerer som en slags mentor/supervisor for den pågældende. I processen er det godt at afstemme forventninger til indhold, samarbejdsformer, resultater osv.

Den konkrete ansøgning udformes i samarbejde mellem postdocansøgeren, dig og instituttet - med ansøgeren som pennefører og dig som formel hovedansøger. Som supervisor forventes du at deltage i en række online møder og seminarer instituttet/fakultetet arrangerer, se de videos der produceres på KU og at hjælpe ansøgeren med feedback og vejledning undervejs i ansøgningsforløbet.

Såfremt ansøgningen opnår bevilling, spiller du efterfølgende en aktiv rolle under projektets forløb, hvor du skal spare med postdoc'en om projektets udvikling samt vedkommendes videre karrieremuligheder. Du vil desuden fungere som kontaktperson til EU-kommissionens Research Executive Agency (REA), som behandler ansøgningerne. Du kan læse mere om forventningerne til supervisor her (i word).

Tidsplan og frister

Ønsker du at tiltrække en postdoc til dit forskningsområde/-projekt, er det en god ide at tage kontakt til potentielle ansøgere i løbet af vinteren, så ansøgning om husning og projektet forberedes i god tid. 

Har du fundet en samarbejdspartner skal du inden den interne ansøgningsfrist vende potentialerne for samarbejde og gensidig udveksling med din forskningsklynge og vurdere, om der er tale om et godt match, flere kan få gavn af. 

Den interne frist for at ansøge om husning med projekt og samarbejdspartner på IKK er mandag den 20. februar 2023.

Her skal du fremsende følgende:

  • Et kort abstract/ideoplæg til jeres forskningsprojekt og vigtigste forskningsspørgsmål (ca. 1/2-1 side) 
  • En begrundelse for invitation (ca. 1/2-1 side), hvor du beskriver, hvordan kandidaten passer ind i forskningsmiljøer på IKK og HUM samt hvilke overvejelser, du har drøftet med din forskningsklynge/klyngeleder. Det skal også fremgå, hvordan du har tænkt dig at inkludere postdoc'en i de relevante forskningsmiljøer og hvad postdoc'en vil kunne bidrage med til samme.
  • Hvis der er tale om en ung kandidat der har fået sin ph.d. inden for det sidste år, skal du eksplicit argumentere for nødvendigheden af at ansøge netop i år
  • Ansøgers CV inkl. navn, kontaktoplysninger, nuværende stilling og publikationsliste

Du får svar på ansøgningen om husning sidst i februar.

Info-møde for supervisors: Fakultetet afholder et onlinemøde for interesserede supervisors den 6. februar fra 14.30-15.30. Tilmelding via dette link: https://www.tilmeld.dk/mscapf2023infomeeting

Master class for ansøgere og supervisors: Forskerstøttenetværket på Humaniora forventer at afholde et online seminar i løbet af foråret, hvor supervisor og postdoc via introduktioner og øvelser føres grundigt ind i det ansøgningsformatet. Det vil være en stor fordel for ansøgningen, at du som supervisor deltager i disse møder sammen med din ansøger, da ansøgningsformatet er omfattende og I derved får udarbejdet et godt udkast til at arbejde med henover sommeren. 

Opslaget for 2023 offentliggøres senere på foråret. Hvis du ønsker at se et tidligere opslag, kontakt Tenna på ikk-forsk@hum.ku.dkEn step-by-step guide og template til ansøgningen rundsendes til kandidater og supervisors, snarest efter opslaget er offentliggjort.

EU’s deadline for ansøgninger forventes at ligge i september 2023. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt forskningsstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk  

Siden er sidst opdateret januar 2023