Forskningsstøtte – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte

Forskningsstøtte

Forskningsstøtte på IKK - start altid her
For alle ansøgninger om eksterne bevillinger, hvad enten der er tale om små eller store, nationale eller internationale bevillinger, gælder, at kontakten starter hos din forskningsstøttemedarbejder på instituttet. Skriv til Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk.

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer der skal tages hensyn til i det givne tilfælde. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil forskningsstøttemedarbejderen formidle kontakt til den relevante forskningsstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Aktuelle, større opslag
Når de større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges via nedenstående sider. For øvrige opslag henvises til IKK-nyt eller til instituttets forskningsstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kig forbi i lokale 21.2.49.:

Novo Nordisk-fonden: Har typisk opslag med frist i januar med intern frist i starten af december. Når der er et aktuelt opslag, kan du finde en procesplan på dette link. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK: Har typisk opslag med frist i april og oktober og interne frister i februar og august. 
Når der er et aktuelt opslag, kan du finde en procesplan på dette link.

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i oktober og intern frist i starten af august. Når der er et aktuelt opslag, kan du finde en procesplan på dette link. 

Marie Curie-stipendier: Der er et årligt opslag med frist i september og intern frist for at stille med kandidater i februar. Er du supervisor eller ønsker at rejse ud, så find mere information på denne hjemmeside

Informationer om forskningsstøtte på KU og Humaniora
KU's forskerportal kan du finde nyttig information og vejledninger forbindelse med forskning, fondsansøgninger og eksterne samarbejder mv., fx. fondsopslag, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm.

Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtte-sider kan du finde værktøjskasse til budgetlægning, nyheder og opslag, ansøgningsfrister, forskningsformidling, EU-midler mm.