Forskningsstøtte: eksterne midler – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte: ekst...

Søg om eksterne midler 

Hvis du ønsker at søge om eksterne midler til dit forskningsprojekt med husning på Insitut for Kunst- og Kulturvidenskab, skal du sende en interessetilkendegivelse per mail til forskningsstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk

Du vil herefter få en tilbagemelding på, hvilke procedurer gælder for den videre ansøgning. Er der tale om mindre og nationale bevillinger, vil den videre støtte blive forvaltet på institutniveau. Hvis der er tale om større og/eller internationale bevillinger, f.eks. EU-bevillinger, vil du blive sat i forbindelse med den relevante forskningsstøtteenhed på fakultets- eller universitetsniveau.

Årlige større opslag

Når de årlige større opslag er offentliggjort, kan du læse mere om hvilke aktuelle midler, der kan søges og inden for hvilke frister via de nedenstående sider.

Novo Nordisk-fonden: Har typisk opslag med frist i januar med intern frist i starten af december. IKKs lokale proces offentliggøres på denne side i november. 

Danmarks Frie Forskningsfond/FKK: Har typisk opslag med frist i april og oktober og interne frister i februar og august. Se procesplan for årets opslag her

Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i oktober og intern frist i starten af august. Se procesplan for årets opslag her.

Ny Carlsbergfondet: Har typisk opslag med frist i september og intern frist i starten af august. Se procesplan for årets opslag her.  

Marie Curie-stipendier: Der er et årligt opslag med frist i september og intern frist i februar. Find information om både udrejse og samarbejdsmuligheder på IKK.

For øvrige opslag henvises til IKK-nyt eller til instituttets forskningsstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk eller kig forbi i lokale 21.2.49.

Mere information

KU's forskerportal kan du finde nyttig information og vejledninger forbindelse med forskning, fondsansøgninger og eksterne samarbejder mv., fx. fondsopslag, CURIS-registrering, publicering, biblioteksservices mm.

Det Humanistiske Fakultets forskningsstøtte-sider kan du finde værktøjskasse til budgetlægning, nyheder og opslag, ansøgningsfrister, forskningsformidling, EU-midler mm.