Administrationen

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Abbasi, Helle Eksamenssekretær Eksamenssekretær Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Teater- og performancestudier. Indkøb af kontorartikler og kaffe/kaffemaskiner +4535328240 E-mail
Albert, Ida Fuldmægtig +4535332908 E-mail
Bille, Liselotte Ardal Studiesekretær Studie-fagudvalgssekretær Litteraturvidenskab / Moderne Kultur og Teater- og Performancestudier +4535329265 E-mail
Bodahl, Tina Eksamenssekretær Eksamenssekretær Musikvidenskab. Adgangsprøve. +4535335665 E-mail
Dakovic, Ana Studiesekretær Studie- og Fagudvalgssekretær, Undervisningsadministration Kunsthistorie/Visuel Kultur samt specialeadministration +4535335664 E-mail
Greve, Jenny Kontorfunktionær Eksamenssekretær +4535332963 E-mail
Hougaard, Christina Lucht Kontorfunktionær Ledelsessekretær, sekretær for uddannelseslederne, administrativ support for ph.d.-området inkl. ph.d.-forsvar, ansættelser og rekruttering +4535335662 E-mail
Iversen, Tenna Lyhne Specialkonsulent Forskningsstøtte ved ansøgningsrunder og bevillinger. Sekretær for IKKs forskningsudvalg. Sekretær for IKKs lokale samarbejdsudvalg. +4535328198 E-mail
Jerne, Charlotte Isabella Studie- og karrierevejleder Studievejledning, karrierevejledning, aftager- og dimittendpanel +4535335660 E-mail
Onana, Marianne Økonomikoordinator Budget og regnskab IKK (VT10), VIP/DVIP timeregnskab, censur og gæstelæreløn, rejser og udlæg, elektronisk faktura +4535329341 E-mail
Sevald, Anton Kontorfunktionær Musik/ lokaler/instrumenter indkøb/vedligehold mv, Mobiltelefoni/Lync.Administration af Hal-booking,udlevering af nøgler Gæste ADK-kort samt regist... +4535330894 E-mail
Strøm, Anya Administrationschef +4535325604 E-mail
Stæhr, Maria Therese Seefeldt Fuldmægtig Speciale- og ph.d.-administration, specialeproces- og karrierevejleder, aftager- og dimittendpanel. +4535331588 E-mail
Thomsen, Linda Fersner Studiesekretær Studie- og Fagudvalgssekretær, Undervisningsadministration Musikvidenskab, Erasmus, Ind- og udrejsende studerende IKK, Lokalebooking +4535329342 E-mail