Sekretariatet

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Abbasi, Helle Eksamenssekretær Eksamenssekretær Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Teater- og performancestudier. Indkøb af kontorartikler og kaffe/kaffemaskiner +45 353-28240 E-mail
Ara, Ethan Studenterstudievejl.   E-mail
Bille, Liselotte Ardal Studiesekretær Studie-fagudvalgssekretær Litteraturvidenskab / Moderne Kultur og Teater- og Performancestudier +45 353-29265 E-mail
Bodahl, Tina Eksamenssekretær Eksamenssekretær Musikvidenskab. Adgangsprøve. +45 353-35665 E-mail
Dakovic, Ana Studiesekretær Studie- og Fagudvalgssekretær, Undervisningsadministration Kunsthistorie/Visuel Kultur samt specialeadministration +45 353-35664 E-mail
Fangel-Hansen, Liv Kathrine Studenterstudievejl. +45 353-34205 E-mail
Foss, Gyrd Erik Administrationschef Personaleleder administrativt personale, sikring af adminstrativ kapacitet, IKKs ledelsesteam, overordnet ansvarlig for økonomistyring +45 353-29266 E-mail
Hougaard, Christina Lucht Studiesekretær Studienævnssekretær, Sekretær for IKK¿s lokale samarbejdsudvalg, Sekretær for uddannelseskoordinatorerne. +45 353-35662 E-mail
Iversen, Tenna Lyhne Forskerstøtte Forskningsstøtte ved ansøgningsrunder og bevillinger. Sekretær for IKKs forskningsudvalg. Sekretær for IKKs lokale samarbejdsudvalg. +45 353-28198 E-mail
Jerne, Charlotte Isabella AC studie- og karrierevejleder Studievejledning, karrierevejledning, aftager- og dimittendpanel +45 353-35660 E-mail
Onana, Marianne Økonomikoordinator Budget og regnskab IKK (VT10), VIP/DVIP timeregnskab, censur og gæstelæreløn, rejser og udlæg, elektronisk faktura +45 353-29341 E-mail
Sevald, Anton Institutservice Musik/ lokaler/instrumenter indkøb/vedligehold mv, Mobiltelefoni/Lync.Administration af Hal-booking,udlevering af nøgler Gæste ADK-kort samt registrering, Indkøb af inventar +45 353-30894 E-mail
Simkunas, Nina Studiesekretær Eksamenssekretær Kunsthistorie/Visuel Kultur. +45 353-35663 E-mail
Stray, Levi Bøgh Studenterstudievejl.   E-mail
Stæhr, Maria Therese Seefeldt Fuldmægtig Speciale- og ph.d.-administration, specialeproces- og karrierevejleder, aftager- og dimittendpanel. +45 353-31588 E-mail
Thomsen, Linda Fersner Studiesekretær Studie- og Fagudvalgssekretær, Undervisningsadministration Musikvidenskab, Erasmus, Ind- og udrejsende studerende IKK, Lokalebooking +45 353-29342 E-mail