Erik Steinskog

Erik Steinskog

Lektor

Jeg arbejder særlig med musik fra det tyvende og enogtyvende århundred, med en kulturvidenskabelig – eller interdisciplinær – tilgang. I forhold til musikalsk materiale har jeg særlig arbejdet med opera, samt forskellige former for populærmusik.

 

Vejledningsområder:

Populærmusik (særlig afrikanskamerikansk)

Opera (særlig opera efter Wagner)

Musikæstetik (særlig efter Nietzsche, og i en kontinentalfilosofisk tradition)

Spørgsmål om køn, seksualitet, race, etnicitet, etc. i relation til musik og musikkultur

 

Aktuel forskning:

De sidste år har min forskning vært fokuseret rundt afrofuturisme, historisk fra Sun Ra til Ras G, og på tværs af genrer. Jeg arbejder også med paralleller mellem musik og andre udtryksformer, samt med hvordan en afrofuturistisk optik kan gå i dialog med andre perspektiver og andre musikalske udtryk som så langt i mindre grad har blevet forstået som afrofuturistisk.

Jeg arbejder også med spørgsmål om køn/seksualitet, om stemmer, og om forhold mellem musik og teknologi.

ID: 12428394