Jens Hesselager

Jens Hesselager

Lektor

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning knytter sig bl.a. til et par fællesnordiske projekter omkring opera, kulturtransfer og transnationalisme i Norden i det 19. århundrede. Et projekt angår påvirkninger fra fransk 'grand opera' i Norden, med særligt fokus på historiske performere og produktioner. Et andet angår den nordgående kulturelle trafik fra Italien til Skandinavien som har relation til 'opera' - italienske sangere, komponister, musikere i Norden, oversættelse af italienske opera-libretti, danske opsætninger af Italienske operaer mm. Spørgsmål omkring musikkens funktioner i relation til borgerskabets erindringskultur og demokratiseringsprocesser i midten af 1800 tallets Danmark spiller desuden en rolle for min del af projekterne.

Andre aktuelle projekter angår fx teatermusik i 1800-tallet, herunder melodrama (særligt fransk boulevard melodrama), og musikdramaturgi mere bredt.

Undervisnings- og vejledningsområder

Musikhistorie, primært det 19. århundrede. Opera. Musikdramatik. Musikdramaturgi. Teatermusik. Melodrama. Filmmusik. Instrumentation.

ID: 6544