Mette Obling Høeg

Mette Obling Høeg

Studielektor

Primære forskningsområder

Jeg er optaget af teater- og performanceprocesser som udviklings- og læreprocesser på det kunstneriske såvel som det pædagogiske felt.
Særligt er jeg interesseret i kroppens betydning for erkendelses- og erindringsprocesser og anskuelsen af performativ praksis som et metaforisk rum.
Jeg baserer mig på teoretiske perspektiver indenfor følgende felter: iscenesættelsesteori, dramaturgi, skuespilteknik,performativitetesteori, dramapædagogik og Applied Theatre. Desuden inddrager jeg pædagogik, sociologi, psykologi, designteori, videnskabsteori, filosofi og kognitionsforskning fra feltet
Embodied Cognition.

ID: 918078