Helle Munkholm Davidsen

Helle Munkholm Davidsen

Institutleder

Jeg er institutleder på IKK og er ud over mine forskningsinteresser optaget af forskningsledelse på et strategisk niveau, som realiserer det potentiale, mennesker og organisationer har, når de får optimale muligheder for at samarbejde om fælles opgaver og løsninger.

Jeg er også interesseret i forskningsledelse som indgang til at realisere den værdi, som kunst- og kulturforskning og formidling har i omverdenen.

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er semiotisk tekstteori og –analyse, kognitiv sprog- og litteraturteori og æstetisk erkendelse. Derudover har jeg arbejdet en del med fransk litteratur (særlig Proust) og fransk filosofi.

Endelig har jeg en særlig interesse i at omsætte værdien af litteraturvidenskab i litteraturundervisningen i grundskolen og gymnasiet, og jeg har derfor også arbejdet en del med litteraturdidaktik og med innovation og entreprenørskab som indgange til at nytænke undervisning. Senest har jeg været optaget af en filosofisk og læringsteoretisk forståelse af innovation og entreprenørskab inden for rammerne af en emancipativ mulighedsfilosofi.

Aktuel forskning

 • Entreprenørskab som forandringspædagogik og dannelsesprojekt
 • Innovation som æstetisk, semiotisk og kognitiv forestillingsevne
 • Nordisk forskningsnetværk om ’Entreprenuership education beyond business’
 • Teoretiske og filosofiske forståelser af videregående uddannelser og deres værdi for omverdenen

Interesseområder

 • Semiotisk kultur-, tekst og betydningsanalyse i bred forstand
 • Kognitiv sprog- og litteraturteori
 • Æstetisk forestillingsevne og æstetisk erkendelse
 • Postmodernisme og poststrukturalisme, særlig Baudrillard og Deleuze
 • Innovation og entreprenørskab ud fra en filosofisk og æstetisk vinkel
 • Litteraturdidaktik og socialsemiotik i et didaktisk perspektiv, herunder multimodale tekster
 • Innovativ og entreprenant uddannelsesudvikling og læringsteori, herunder digitalisering af uddannelser
 • Bæredygtig dannelse og ’semio-pragmaticistisk’ læringsfilosofi (Peirce)

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Semiotik
 • Litteraturteori, tekstteori og –analyse
 • Kognitiv sprog- og litteraturteori
 • Proust
 • Postmodernisme og poststrukturalisme
 • Innovation og entreprenørskab
 • Litteraturdidaktik, dannelse og læringsteori

ID: 128029620