Gunhild Ravn Borggreen

Gunhild Ravn Borggreen

Lektor

Jeg underviser og forsker i visuel kultur og kunsthistorie. Jeg underviser i metoder til visuel analyse og andre aspekter af visuel kultur. I min forskning har jeg fokus på transkulturelle udvekslinger mellem dansk og japansk kunst og visuel kultur. Jeg forsker i socialt engageret samtidskunst og kunstfestivaler i Japan. Andre temaer er relationen mellem kunst og teknologi, robotokultur, såvel som performance, nationalitet og køn i japansk samtidskunst og visuel kultur. Jeg holder foredrag om japansk kunst og har bidraget som konsulent til en række udstillinger om japansk kunst i Danmark.

Primære forskningsområder

Jeg er Principal Investigator for forskningsprojektet Transcultural Modernism: Artistic Interchange between Denmark and Japan, 1945-1970 (TRaM), som løber fra 2022 til 2026 og er støttet af Novo Nordisk Fondens Investigator Grant.  I projektet tager vi udgangspunkt i arkivmateriale for at kortlægge de komplekse strømninger af objekter, ideer og personlige forbindelser mellem kunstnere i Danmark og Japan. Vi anvender en transkulturel tilgang til den kunstneriske interaktion, hvor vi har fokus på gensidighed og symmetri for at udfordre konventionelle fordomme om ikke-vestlig kunst som en "kopi" eller "afart" af vestlig modernisme. Hermed bidrager projektet til en epistemologisk forskydning fra et eurocentrisk til et globalt perspektiv. 

Jeg leder det internationale forskningsnetværk Collaboration and Community Building in Contemporary Art in Japan and Denmark, (CCCA) støttet af Forskningsstyrelsens International Network Program. Netværket har til formål at udbygge et samarbejde med japanske forsknings- og kunstinstitutioner i forbindelse med at undersøge socialt engageret kunst i en globaliseret verden. Mit eget fokus er på hvordan kunst kan skabe nye former for socialt fællesskab i landområder, og en kritisk tilgang til at evaluere effekten af socialt engageret kunst. I netværket vil vi endvidere udvikle nye metodologiske tilgange i et interdisciplinært felt mellem kunst, æstetik og antropologi. 

I forlængelse af CCCA-aktiviteterne er jeg involveret i at organisere et international symposium i Tokyo 12.-14 august 2022. Med titlen Art in the Countryside: Symposium on Art and Regional Revitalization through Case Studies from Japan, har jeg og min samarbejdspartner Barbara Geilhorn sammensat et program og inviteret en række eksperter, der kan afdække lokale, nationale og globale strømninger af kunstnerisk udvekslinger på kunst- og teaterfestivaler i Japans landområder.  

Fra 2013-2018 var jeg co-founder og projektleder for ROCA (Robot Culture and Aesthetics), et forskningsnetværk med fokus på praksis-baseret forskning i skæringspunktet mellem kunst, teknologi og samfund. I relation til robotkultur er jeg særlig interesseret i kunstneriske fortolkninger af robotters sociale funktion, såvel som de forestillinger om robotter som opstår gennem film, litteratur, tegneserier og andre kulturprodukter. Jeg undersøger endvidere forestillinger om andre kulturer som er knyttet til teknologi, eksempelvis tekno-orientalisme eller tekno-nationalisme i forholdet mellem Japan og Vesten. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg bidrager til undervisningen i kunsthistoriefagets periodekurser, hvor jeg perspektiverer den vestlige kunsthistorie med eksempler fra japansk kunsthistorie. Jeg kontekstualiserer med fokus på transkulturelle og globale udvekslinger i kunst og kunsthistorisk forskning.

Jeg underviser i metoder inden for visuel analyse, hvor jeg lægger vægt på at give studerende redskaber og færdigheder i at analysere visuelle materialer til brug både på studiet og i jobsammenhæng. Undervisningen indeholder konkret analysepraksis i tæt samarbejde med studerende, der bidrager med at indsamle og analysere materiale fra billedkunst og hverdagsliv.

Jeg vejleder inden for Visuel Kultur og Kunsthistorie, herunder BA-projekter og KA-specialer om fotografi, samtidskunst, performance-studier, køn, japansk kunst og visuel kultur, transkulturalitet, postorientalisme, antropologi, og mange andre områder.

 

Interesseområder

I 2023-2024 har jeg været involveret i kuratering af udstillingen I krig og kærlighed: Japanese træsnit i Designmuseum Danmarks samling, som finder sted mellem 26. april 2024 og 5. januar 2025. Jeg har gennemført kurateringen i samarbejde med Associate Professor Asato Ikeda, Fordham University, og Kirsten Toftegaard og Pernille Juul Schmidt ved Designmuseet. Jeg har arbejdet på den del af udstillingen, der viser træsnit fra Meiji-perioden (1868-1912), som er en ofte overset periode i japansk træsnits historie. Her sker et større skift fra Edo-periodens (1603-1868) mere afdæmpede farver og mindre formater til større tryk i kraftige farver og med dramatiske kompositioner. Jeg har haft særlig fokus på de mange træsnit i samlingen, der viser scener fra den første kinesisk-japanske krig (1894-1895) og den russisk-japanske krig (1904-1905) og analyseret den form for visuel propaganda og patriotisme, som billederne igangsætter. Dertil kommer undersøgelser af den russisk-japanske krigs reception i og betydning for Danmark, bl.a for at svare på, hvorfor disse krigsbilleder er blevet en del af Designmuseum Danmarks samling.

ID: 8955