Rasmus Holmboe

Rasmus Holmboe

Ekstern lektor

Rasmus Holmboe er postdoc ved forskningscentret Kunsten som Forum på Københavns Universitet, hvor han arbejder på et projekt i samarbejde med Museet for Samtidskunst i Roskilde under titlen Det Distribuerede Kunstmuseum. Hans arbejde spænder over felterne kuratering, lydstudier, musikvidenskab, kunsthistorie og museologi med en stærk interesse for dette felts sociale og politiske infrastrukturer og institutioner. Ph.d. (2019) med afhandlingen The Resonant Museum: Sound, Art and the Politics of Curating.

Om det pågående forskningsprojekt: Det distribuerede kunstmuseum
Samtidskunsten opererer i stigende grad gennem dynamiske sociale processer, med performative elementer og i mediemæssige blandformer, der ofte foregår på andre præmisser end udstillingsrummets strukturerende ramme. Samtidig rettes kunstmuseernes fokus i disse år mod distribuerede former for vidensproduktion og differentierede fællesskaber frem for klassisk ”show and tell”. Museerne står dermed i et skift, hvor en snæver fokusering på mødet mellem individ og genstand afløses af lokalt situerede, dynamiske og socialt-relationelle forståelser og oplevelsesformer.

Forskningsprojektet Det Distribuerede Kunstmuseum foregår i samarbejde med Museet for Samtidskunst, der er midt i en proces med at forlade bygningerne i det gule palæ ved domkirken i Roskilde, hvor det har haft til huse siden 1991. Motivationen for udflytningen er et ønske om, ud fra ovenstående situation, at gentænke hvordan et kunstmuseum ville se ud, hvis det blev opfundet i dag. 

I projektet arbejder jeg ud fra et dobbelt sigte. Dels undersøger og historiserer jeg, hvordan den nyeste kunsts henvendelses- og interaktionsformer kan forstås som materielle og kontekstuelle situationer i relation til museumsinstitutionen i et udvidet felt, hvor museet ikke nødvendigvis er knyttet til udstillingsrummet. Og dels ønsker jeg at skabe en større museologisk forståelsesramme, der kan analysere, hvordan museets funktion som offentlig vidensinstitution i det tidlige 21. århundrede er under forandring – både i forlængelse af ændringerne i kunstpraksis, publikums krav til en tidssvarende institution og som konsekvenser af et ændret politisk syn på museernes raison d’être. Det er dermed også projektets sigte at undersøge, hvordan de ”klassiske” museale repræsentationsopgaver vedrørende historie og kulturarv udfordres og ændres i samspil med samtidens fokusering på synlighed, bruger-involvering og aktualitet. 

ID: 33840208