Anne Gregersen

Anne Gregersen

Postdoc

Postdoc-forskningsprojekt 2015-2018 om kunstnerkuratering på museumsinstitutioner.

Betydningen af udstillingen som den primære måde at opleve kunst på er blevet udforsket de sidste 20 år i teoretisk og historisk sammenhæng. Herunder er kuratering og kurator blevet vigtige begreber. Mit postdoc-projekt undersøger et særligt aspekt af dette forskningsområde, nemlig den kunstnerkuraterede udstilling. Mere præcist er omdrejningspunktet kunstneres kuratering af udstillinger på museumsinstitutioner, som går i dialog med disse institutioners samlinger og historie. Sådanne udstillinger har ofte brudt med kunsthistoriske standardkriterier for værksammensætning som biografiske sammenfald eller en dokumenterbar påvirkningshistorie og nytænkt værkernes formelle, konceptuelle og receptionshistoriske lighedspunkter. Herunder er anakronisme, idiosynkrasi og associative billedlogikker blevet legitime dele af en kurateringspraksis.    

Postdoc-projektet er i forlængelse af en gryende international interesse for emnet. For eksempel publicerede tidsskriftet Mousse i samarbejde med en række institutioner i 2015 en serie artikler, som undersøger kunstnerkurateringens historik og muligheder. Dette blev iværksat ud fra forestillingen om, at kunstnerkuratering er “a profoundly influential but still understudied phenomenon, a history that has yet to be written.” (Elena Filipovic).

Andy Warhols Raid the Icebox I i 1969 på RISD (Rhode Island School of Design) var en af de første udstillinger, hvor en kunstner fik tilladelse til at kuratere et museums permanente samling. En anden vigtig udstilling er Fred Wilsons Mining the Museum fra 1992, som præsenterede Maryland Historical Society's samling med et nyt, kritisk blik. Museum of Modern Art i New York har siden 1989 inviteret kunstnere til at gå på jagt i deres samling og kuratere udstillinger på museet i deres Artist’s Choice program. Indtil videre har der fundet ti udstillinger sted, hvoraf den seneste i 2012-13 var kurateret af amerikaneren Trisha Donnelly. Hendes udvalg af værker fra samlingen blev rost for at bryde med MoMAs mediebaserede og kronologiske opdeling af samlingen og for at sætte fokus på temaer som kunstnerisk geni, kanon og værdiladning. Også Statens Museum for Kunst herhjemme er blandt de store institutioner, som de senere år har ladet kunstnere eksperimentere med museets traditionelle taksonomiske opdelinger i udstillingssammenhæng (Haim Steinbacks The Window, 2013).

Med øje for denne internationale kontekst tager postdoc-projektet sit udgangspunkt i J.F. Willumsens Museums udstillingshistorik. J.F. Willumsens Museum har siden 1976 samarbejdet med kunstnere i forbindelse med dialogudstillinger og kuratering af samlingen. Dette har udmøntet sig i væsentlige udstillinger som Arme og ben på Willumsen i 1978, Troløst draperi med Kirsten Justesen i 1987, I symbolernes skygge i 2006 med Kaspar Bonnén og senest Café Dolly i 2013, kurateret af Claus Carstensen og Christian Vind. Erfaringerne med at inddrage kunstnere til at aktivere den permanente samling har været værdifulde og resulteret i nye læsninger af Willumsen. I et retrospektivt lys er det tydeligt, at forståelsen af hans værk særligt har rykket sig, når kunstnere har fået mulighed for at udvælge dele af Willumsens praksis og gennem udstilling af deres egen kunstneriske produktion side om side med hans og/eller via kuratoriske greb har brudt med de traditionelle læsninger af ham.  

Postdoc-projektet er finansieret af Ny Carlsbergfondet og udføres i tilknytning til J.F. Willumsens Museum. Som et led i projektet indgår et samarbejde med billedkunstner Christian Vind om en udstilling på J.F. Willumsens Museum og udfærdigelse af en tilhørende antologi. Udstilling og antologi omhandler kunstnersamlinger og værker på danske kunstmuseer med kunstnerproveniens. Udstillingen finder sted i efteråret 2017.  

ID: 34520044