Maria Fabricius Hansen

Maria Fabricius Hansen

Lektor

Som kunsthistoriker forsker jeg i billedkunst og arkitektur fra senantikken til omkring 1600, historisk og teoretisk, med særligt fokus på italiensk kunst. Mit aktuelle forskningsprojekt omhandler grotesker i 1500-tallet og mere overordnet forholdet mellem kunst og natur, kunstnerrollen og kunstbegrebet og forestillinger om fantasi og billeddannelse i perioden.

Derudover arbejder jeg med samtidsarkitektur og -kunst, med teknologi-, medie- og materialitetsproblematikker, med museologiske og kuratoriske problemstillinger samt med kulturarvsforvaltning mere generelt.

 

ID: 97572948