Mette Sandbye

Mette Sandbye

Professor

Sprogkundskaber

engelsk (4), fransk (3), tysk (3)


Uddannelsesmæssige kvalifikationer

 • 1995-1999: Ph.d. studier ved Institut for Litteraturvidenskab, KU. Afhandlingen “Mindesmærker. Tid, erindring og historiefortælling i den fotobaserede samtidskunst” afleveret marts 1999, forsvaret dec. 1999.
 • 1986-1990: Overbygningsstudier i Moderne Kultur og Kulturformidling, KU. Cand.mag.-speciale: Det iscenesatte fotografi. Færdig aug. 90.
 • 1986  1 semesters studier ved Université de Montpellier, Frankrig.
 • 1983-1986   Bifagsstudier ved Institut for Litteraturvidenskab, KU.

Universitetsansættelser

 • Fra 2015 Professor i Fotografistudier
 • 2012-2020  Institutleder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU.
 • Fra jan. 2005  Lektor i Moderne Kultur og Kulturformidling, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.
 • Aug. 04-jan. 05  Amanuensis samme sted.
 • Jan. 01-aug. 04    Adjunkt v. Institut for Litteraturvidenskab/nu Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Herunder 1/2 års barselsorlov.
 • Juli 99-dec. 2000 Forskningsadjunkt v. Institut for Litteraturvidenskab under Forskningsministeriets Freja-bevilling på det tværinstitutionelle projekt ”Realitet, realisme, det reelle i visuel optik”, ledet af Bodil Marie Thomsen, Nordisk, Aarhus Univ.
 • Jan.-juni 99 Amanuensis v. Institut for Litteraturvidenskab.
 • Jan. 1995-dec. 1998  Ph.d. stipendiat ved KU, Institut for Litteraturvidenskab. Afhandling afleveret 30/3 1999, forsvar dec. 1999.
 • Barselsorlov herfra maj 1996 - maj 1997 

Andet

 • 1990-1994: Pr- og kommunikationsmedarbejder ved Teatret Artibus samt deltidsunderviser ved Åbent Universitet.
 • Fra jan 1995:Tilknyttet Weekendavisen som kunstkritiker.
 • Endvidere en meget lang række foredrag på bl.a. Kbh., Oslo og Aarhus Universitet, Den danske Filmskole, Folkeuniversitetet, Biblioteksskolen i Kbh., Kunstakademiet i Kbh., Holbæk Kunsthøjskole, Krogerup Højskole, Danmarks Designskole, Museet for Fotokunst, div. gallerier i Danmark og Sverige, den fotografiske billedkunstskole Fatamorgana, Ujazdowski Castle i Warszawa, Galleri Foto-Medium-Art i Wroclaw, Tate Gallery i London.

Administration, ledelseserfaring, forskningskoordination mv. på instituttet

 • Ledelseskursus LUKU forår 2012 samt LUKU2 efterår 2012.
 • Viceinstitutleder på IKK juli-dec. 2011.
 • 2011 Ledelseskursus: ”Karriere – Kvinder – KU. Førlederkursus for kvindelige VIP’ere på KU”. - 2010 indleveret ansøgning til Grundforskningsfonden om et Copenhagen Center for Photography Research. Afslag.
 • 2009 indleveret koll. forskningsansøgning til FKK: ”Med andre øjne. Amatørfotografi og kollektiv historie”, 5 deltagere, tværfagligt. Afslag.
 • 2009 6 mdr.s projektlederuddannelse i samarbejde KUA/Implement.
 • VIP-medlem af LSU siden 2009, siden juli 2011 leder af LSU.
 • Studieleder 2005-2007.
 • Konstitueret studieleder i efterårssemestret 2004.
 • Medlem af Studienævnet 2002-2004, herunder deltager i fakultetets kompetencebeskrivelsesundergruppe for de musisk-æstetiske fag 2003/2004.
 • Formand for Biblioteksudvalget 2001-2004.
 • Teknik-/av-koordinator 2001-2004.

Vejledning og censorhverv

 • Med- og hovedvejleder for 5 ph.d.stipendiater: Mette Kia Krabbe Meyer (aflev. 2004), Mette Mortensen (aflev. 2006), Lene Baggesgaard (beg. 2009), Ann-Sofie Gremaud (aflev. 2012), Kristian Handberg (beg. 2010).
 • Vejleder for og bedømmer af ca. 70 specialer.
 • Tilknyttet censorkorpsene ved: Kunsthistorie + Æstetik og Kultur, Aarhus Univ. Kommunikation og Journalistisk, RUC. Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet.

Deltagelse i netværk

 • “Netværk for Erindringskultur”, ca. 30 pers., fra 2011, FKK-finansieret.
 • Nordisk kunsthistorisk netværk “Visions of the past”, 30 pers. 2008-2011, Nordforskfinansieret.
 • Nordisk netværk i “Emotionel Geografi”, ca. 30 pers. 2007-2010. Finansieret af AU.
 • Netværk om digital æstetik v. Ulrik Ekman, KU, 30-40 pers. 2005-2008. FKK-finansieret.
 • Cultural Studies netværk v. Syddansk Universitet. 30-40 pers. 2003-2005. FKK-finansieret.
 • Dansk, tværinstitutionelt netværk for visuel kultur (v. Bruno Ingemann, Ruc). 12 pers. 2003-2007.
 • Nordisk netværk for fotohistorisk forskning. 30 pers. 2003-2007. Netværksleder, Nordforskfinansieret.
 • Avantgardenetværk v. Tania Ørum, Charlotte Engberg, Marianne Ping Huang. 30 pers. 2001-2005. FKK-finansieret.
 • Interdisciplinært, tværuniversitært Frejaprojekt ”Realisme, realitet, det reelle”. 1999-2002. 7 pers. FKK-finansieret.

Internationale hverv o.lign.

 • Aug.-okt. 2010: Visiting Professor, Waseda University, Tokyo, stipendie fra The Japanese Society for the Promotion of Science.
 • Jan.-juni 2007: Visiting Scholar, Northwestern University (Roberta Buffett Center of International and Comparative Studies), Chicago. Stipendie fra FKK.
 • Leder af ”Nordisk netværk for fotohistorisk forskning” (30 deltagere fordelt på alle de nordiske lande) finansieret af Nordforsk, 2003-2007.
 • External Examiner ved Visual Culture and Theory, London College of Printing, The London Institute, nu University of the Arts London, 2001-2005.
 • I bestyrelsen i Stipendiekomitéen, Hasselbladstiftelsen, Gøteborg, 2002-2003, i juryen for Hasselbladsprisen 2010.
 • Censor ved Fotohögskolan, Gøteborg Universitet, siden 2002.
 • Opponent ved doktorafhandling (ph.d.), Institut for Kunst og Medievidenskab, Gøteborg Universitet, dec. 2003.
 • Forskerudveksling med Kimmo Lehtonen, Jyväskylä Universitet, Finland, finansieret af NorFa: 1 uges intensivt kursus med 4 forelæsninger på engelsk om nyere fototeori ved Jyv. Univ. 1999.

Juryer, bedømmelsesudvalg, tillidshverv

 • Riksbankens Jubileumsfond, 2017-2020
 • I kursusnævnet for forskeruddannelsesprogrammet (FUP) i Medier og Komm., 2010-.
 • Rep. i den nationale bibliometrifaggruppe for Kulturvidenskab, 2008-2012.
 • Medlem af Kunstrådets Fagudvalg for Billedkunst, Kulturministeriet, 2007-2011.
 • Formand for Kulturministeriets Rådgivende Forskningsudvalg, 2006-2009.
 • Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg for Louise Wolthers (2008) og Maria Finn (2010).
 • Stillingsudvalg, professorat i fotografi, Kunsthögskolen i Bergen, 2009
 • Stillingsbedømmelsesudvalg, forskningsbibliotekar, Kgl. Bibliotek, 2009.
 • Stillingsudvalg, adjunkt, Afd. for Æstetik og Kultur, Aarhus Univ. 2009.
 • Stillingsudvalg, lektorat i kulturanalyse, Nordisk Institut, Århus Univ., 2008.
 • Stillingsudvalg, lektor/adjunkt, Afd. for Æstetik og Kultur, Århus Universitet, 2007.
 • Ekstern ph.d.ans.bedømmer, Fotohögskolan, Göteborg Univ. 2007 og 2008.
 • Stillingsudvalg, førsteamanuensis i visuel kultur, NTNU, Universitetet i Trondhjem, Norge, 2006.
 • Blix Fondens stipendiekomité (stipendier til kunstnere under 40 år) siden 2000.

Priser

 • 2010. Tildelt Akademiet for De Skønne Kunsters N.L. Høyen Medalje for min forskning i og formidling af fotografi.

Arrangør af seminarer

 • Konference i ”Visions of the Past”-netværk, Falsterbo, 12.-14. okt. 2011. Gæstetalere: Carol Mavor og Rebecca Schneider.
 • Konferencen ”Private Eyes. Amateur Photography and Collective History”, KU, 12.-13. nov. 2009 FKK-finansieret. Gæstetalere: Margaret Olin, Sarah Pink, Sigrid Lien, Martin Lister, Chris Pinney.
 • Konference i ”Nordisk netværk for fotohistorisk forskning”. Paris, Ecole du Louvre, 6.-8. sept. 2007. Gæstetalere: Michel Frizot, Abigail Solomon-Godeau, Olivier Lugon.
 • Konference i ”Nordisk netværk for fotohistorisk forskning”. Rungsted, 21.-24. aug. 2004. Gæstetalere: Martin Lister og Elizabeth Anne McCauley.
 • Seminar under forskerskolen KLIK, KU 18. marts 2004 ”After After the Great Divide. The High/Low-Dichotomy Revisited”. Gæstetaler: Geoffrey Batchen, City University of New York.
 • Konference i ”Nordisk netværk for fotohistorisk forskning”. Bergen, 21.-24. aug. 2003. Gæstetalere: Michel Frizot og Geoffrey Batchen.
 • “Framing Photography. Photography, the Institutions and Historiography”. KUA og Arken, 21.-22. sept. 2001. Financieret af Humanistisk Forskningscenter. Gæstetalere: bl.a. Abigail Solomon-Godeau, Michel Frizot, John Roberts.
 • Reality, Realism, The Real”. Aarhus Univ. 22.-23. marts 2002. Gæstetalere: bl.a. John Roberts, Kathy O’Dell, Steven Jacobs
 • Seminaret ”Virkelighedslængsel”. KUA 27. april 2000. Gæstetalere: bl.a. Paul Gazan, Tal R, Claus Bech-Nielsen, Gritt Uldal.
 • Januar 1997: 3 dages internationalt ph.d.seminar “Fotografihistorie og Visualitetskultur” på Museet for Fotokunst i Odense, arr. i samarb. med Rune Gade og Lars Kiel Bertelsen. Seminaret resulterede endv. i en engelsksproget antologi (se pub.liste). 

Forskningsmæssige fokusområder:

Fotografihistorie, fotografiets teori, samtidskunst efter 1960, moderne kulturhistorie, visuel kulturforskning.

Uddannelse

MA, Ph.D.

ID: 6334