Henrik Reeh

Henrik Reeh

Lektor

Primære forskningsområder

Henrik Reeh forsker og underviser i felterne humanistiske bystudier og moderne kultur

Et indblik i Henrik Reehs forsknings- og vejledningsområde findes i bogen RUMLIG KULTUR / SPATIAL CULTURE: Studier i urbanitet og æstetik / Studies in Urbanity and Aesthetics (København: Museum Tusculanums Forlag, 2012), red. Henrik Reeh, Jannie Rosenberg Bendsen, Henriette Steiner, Birgitte Bundesen Svarre. 325 sider, rigt illustreret, med abstracts på engelsk og billedtekster på engelsk og dansk. 

RUMLIG KULTUR / SPATIAL CULTURE  præsenterer et humanvidenskabeligt livtag med storbyens erfaringsverden. Emnerne for 21 kapitler spænder fra billedhuggeren Bjørn Nørgaard og boligbyggeriet Bispebjerg Bakke til stedsopfattelsen i moderne guidebøger. Undervjs inddrages bykulturens tænkere såsom Steen Eiler Rasmussen, Siegfried Kracauer, Walter Benjamin og Michel de Certeau. Kulturvidenskabelige begreber og metoder aktiveres i analyser af kulturelle rum, for eksempel Daniel Libeskinds museer, mørket på Christiania, genopbygningen af Dresdens Frauenkirche og historierne bag Berlins Tempelhof-Lufthavn. Også kunstneriske værker som Per Højholts radioversion af Turbo, postmoderne dans i New York og fiske fremstilling af Hongkong indgår i tolkningerne af urbanitet og æstetik. Analyserne fordeler sig i fem sektioner om arkitektur, byrum, tekstualitet, erindring og steder. Tilsammen skitserer bogens artikler et forskningsfelt for rumlig kultur, hvori alskens sanse- og refleksionsformer finder sammen. 

Based in humanistic urban studies as practiced in the Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen, SPATIAL CULTURE outlines a novel framework for understanding the social and cultural environments of the modern and contemporary metropolis. The contributions focus on urban and suburban cultures of Copenhagen, New York, Hong Kong, Berlin and anderswo, demonstrating how the precise analysis of cultural and artistic phenomena informs a multilayered understanding of the relationships between urbanity and aesthetics. The articles span five realms: sensory and conceptual architecture, urban spaces, aesthetic textualities, collective memory, and spatial consciousness, all of which contribute to establishing spatial culture as an important field of research within the humanities. 
Considerable parts of the volume are in both English and Danish. Along with the introductory chapter by Henrik Reeh, Associate Professor of Humanistic Urban Studies and Modern Culture, University of Copenhagen, and the final essay by Albertó Pérez-Gómez, Professor of the History of Architecture, McGill University, the substantial captions of more than 100 illustrations make SPATIAL CULTURE accessible to an international readership. All contributions contain abstracts in English.

Henrik Reeh er forfatter til følgende bøger:

Med rum som ramme – Torben Ebbesen. Kunst på offentlige steder 1982-2007 (København: Borgen, 2007). 108 p., illustratioer ved forf.

Ornaments of the Metropolis: Siegfried Kracauer and Modern Urban Culture (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2005 [hardcover], 2006 [paperback]), 260 p., illustreret af forf.

Byens Havn, sammen med Jens Bertelsen, Bertel Bruun, Karin Lind, Torben Nielsen, Susse Fischer & Morten Stræde [tværfaglig gruppe under Statens Kunstfond] (København: Statens Kunstfond, 2004), 225 p., ill.

Den urbane udfordring. Tretten variationer over den moderne bykultur (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2002). 481 p., ill. af forf. Summary in English: “The Urban Dimension: Thirteen Variations on Modern Urban Culture”.

Storbyens Ornamenter – Siegfried Kracauer og den moderne bykultur (Odense: Odense Universitetsforlag, 1991). 285 p., ill. af forf.

Undervisnings- og vejledningsområder

Henrik Reeh underviser regelmæssigt i fagene 

"Kulturteori" (Litteraturvidenskab, 4. semester; tilvalgsstuderende 6. semester) og i

"Urban Culture and Cultural Theory", teoretisk emne, kandidatuddannelserne i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur & Kulturformidling samt på uddannelsen "4cities - UNICA Euromaster in Urban Studies".

Har vejledt SPECIALE- og PH.D-AFHANDLINGER inden for bl.a. følgende emner:

TEORI Kritisk teori: Kracauer, Benjamin, Michel de Certeau, Michel Foucault: Siegfried Kracauer og Walter Benjamins Marseille og Berlin Michel de Certeau og kritik af Ørestads planlægningsmetode Michel de Certeau og historievidenskaben (del af speciale om Libeskinds Dansk Jødisk Museum). Michel Foucaults historieopfattelse og begreb om genealogi Steen Eiler Rasmussens arkitekturopfattelse

ARKITEKTUR OG BY Arkitektur i teori og praksis: Rem Koolhaas' arkitekturteori og forfatterkompetencer (2) Richard Sennett og forstaden Daniel Libeskind og Imperial War Museum i Manchester Bjørn Nørgård og boligbyggeriet Bispebjerg Bakke mellem kunst og arkitektur – fra skulptur til ny industrialisering Arkitekten Mogens Lassens hvide villaer fra mellemkrigstiden: Form, diskurs, hverdagsliv VM-husene i Ørestad: Glas og transparens mellem privat og offentlig diskurs Byer og bykultur i modernitet, senmodernitet og globalisering: Forstaden i dansk modernitet og forstadsboligens udformning (1850-) Fra Brøndby Strand til Sydhavnen: fra velfærd til planlægning for mangfoldighed Boligens skiftende indretning - fra velfæld til havnebolig Byrum – udendørs og indendørs: Enghave Plads mellem myte og metroplaner Indkøbscentre som byrum Kvinderum, kropserfaring: Badstuer i Damaskus Globalisering, byer og arkitektur: Globalisering, arkitektur, stedsbegreb og stedsbevidsthed – Renzo Piano og Rem Koolhaas i Berlin Ambassadebyggerier, national identitet og Berlin Lys og lyskunst i urbane rammer: Mørket på Christiania – Når lys tænkes med afsæt i mørke Lys og mørke i Ørestad Nord: blik, bevægelse, belysning og fornemmelser Sanserne i det moderne liv: Dufte og lugtesansen i moderne kultur

KUNST Billedkunst og rum: Le Corbusiers og Futuristerne: Biler, arkitektur og kunst Det sublime i tidlig amerikansk kunst og kulturel selvbevidsthed Morten Strædes udstilling “Homecity” – samtidskunst og erindringsarbe-jde med afsæt i levet arkitektur (privathjemmet) Film, urbanitet, modernitet: Film og urbanitet - Wong Kar Wais Hong Kong, i lyset af Rem Koolhaas og af Siegfried Kracauers filmteori Litteratur og by: Søren Ulrik Thomsens København og flanør-figurens historie 1850-2000 Orhan Pamuks Den sorte bog, Istanbul og Michel de Certeaus teori om byvandring Guidebøger, modernitet og byrepræsentation Litteratur og lydkunst i kulturteoretisk belysning: Per Højholts litteratur og lydkunst: TURBO fra skrift til lyd, belyst under inddragelse af Deleuzes begreb om ritornellen. Performance og by: Moderne dans og byvandring - to New York-koreografers forestillinger i dialog med kritisk kulturteori (de Certeau, Kracauer, Hessel, Benjamin, Georges Perec)

KOLLEKTIV ERINDRING Kulturarv og kollektiv erindring: Kulturarv og genopbygningen af Frauenkirche i Dresden Uddannelsesarkitekturen på Emdrupborg (Danmarks Pædagogiske Universitet, Kbh.) mellem nazisme og danskhed Erindring og historievidenskab – Daniel Libeskinds Dansk Jødisk Museum Lufthavne som erindringsrum: Tempelhoflufthavnen i Berlin Museologi: Betingelser for kontemplation af arkitektur og landskab i museumsområdet Museum Insel Hombroich, Tyskland Objekter og fortælling på Nationalmuseets særudstilling "Spærretid" Arkitektur og udstilling på Dansk Jødisk Museum af Daniel Libeskind. 

Vejleder af PH.D.-STIPENDIATER inden for følgende områder: Robert Walsers kortprosa Landskabsanalyse og arkitekturfilosofi; Byrum i forstaden; Berlins Alexanderplatz som erindringssted; Ideen om det danske i dansk arkitekturhistorie; Storbyens lyd og territorialitet; Fra havn til by: europæiske tendenser; iPodificeringen af storbylivet 

ID: 3049