Annemette Kirkegaard

Annemette Kirkegaard

Lektor

Leder af det nordiske forskernetværk "Researching Music Censorship". Projektet er financieret af NordForsk fra 2010-2014, men fortsætter efter projektperiodern som netværk bl.a. med udgivelsen af fire publikationer med planlagt udgivelsesår i 2015, 2016 og 2017.
Der er 45 medlemmer i netværket fordelt på fire nordiske lande. Hertil kommer tilknyttede forskere fra en række europæiske og oversøiske lande.

Tidligere leder af satsningsområdet "Kulturmøder og Globalisering" på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab 2009-2013 og fra efteråret 2014 af forskergruppen "Africanness", der arbejder med identitet og kultur i samtidige kunstformer i Afrika og diaspora.   

Medlem af bedømmelelseudvalg for for Vetenskabsrådet, Sverige.
Medlem af repræsentantskabet for MGK, Sankt Annæ
Medlem af redaktionsrådet for "Svensk Tidsskrift för Musikforskning" STM/SJM (papir og Online)

Formand for aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i perioden 2014-2018

Primære forskningsområder

Musikvidenskab og musikalsk antropologi; Musik i Østafrika; Musik, globalisering og kulturmøder; Verdensmusikdiskurser; Musikcensur og kunstnerisk yrtingsfrihed; Populærmusikstudier; Musikvidenskabelig teori og metode 

Aktuel forskning

Musikkulturen i Zanzibar under forandring; Studier af musikcensur og kunstnerisk ytringsfrihed; Musikfestivaler og global musikkultur; Eurovision; Dansk musiketnologi mellem 1960 og 2015

Undervisnings- og vejledningsområder

Musikvidenskab og musikalsk antropologi; Musik & politik, herunder musikcensur og kunstnerisk ytringsfrihed; Populærmusikstudier; Musik i Danmark; Samtidsmusik; Musikfestivaler og mega-events; "Verdensmusik"; Global populærmusik; Kulturmøder og musikalsk udveksling; Postkoloniale studier og Musikvidenskab; Forandringsprocesser i musikkulturer; Musikvidenskabelig toeri og metode 

ID: 7275