8. november 2023

Tværfaglig førstehjælp trak byens usynlige uligheder frem i lyset

Byplanlægning

Samarbejde på tværs af fagligheder er nødvendigt, hvis byens uligheder skal afhjælpes. Endagskonferencen Just Cities samlede forskere, aktivister og branchefolk med forskellig faglig baggrund til en diskussion om, hvordan vi skaber en retfærdig by.

Konferencen Just Cities blev afholt for fulde huse i Festsalen på Frue Plads
Konferencen Just Cities blev afholt for fulde huse i Festsalen på Frue Plads

- Kig på malerierne på væggen overfor os, siger Kristin Veel, lektor og kulturforsker fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, mens hun peger på et stort maleri på væggen. Maleriet viser selve scenen for grundlæggelsen af Københavns Universitet med middelalderkongen Christian 1. som hovedperson.

- Københavns Universitet har for nyligt ændret historien om sin indvielse for at anerkende Dronning Dorotheas væsentlige rolle. For det var faktisk Dorothea og ikke hendes mand, Christian, der rejste til Rom og fik godkendelse til at grundlægge universitetet fra paven, siger hun og fortsætter:

Festsalen KU
Malerierne på væggen i KU's festsal var en pointe i sig selv til Just Cities-konferencen.

- Så i dag er vi i en institution grundlagt af en kvinde, selvom hun ikke er synlig i dette maleri.

Torsdag d. 12. oktober 2023 inviterede netværket Intersect Research Hub, stiftet af Kristin Veel og Henriette Steiner, der er lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU, til konferencen Just Cities, hvor både danske og internationale forskere, branchefolk og aktivister var samlet for at diskutere, hvordan vi skaber en retfærdig by.

- Det betyder virkelig noget, hvem vi giver en stemme og hvilke bekymringer, vi giver stemme til. Ved at give andre historier, billeder, mennesker og perspektiver en stemme, vil vi kunne se alternativer til den virkelighed, der ellers præsenterer sig for os som objektiv og uden at være til forhandling, forklarer Henriette Steiner for de over 100 personer, der er mødt op i universitetets gamle festsal i midten af København.

Mere medicin til kvinder

Fraværet af Dronning Dorothea blev blot den første af mange uligheder den dag.

Professor i videnskabshistorie Londa Schiebinger fra Stanford University fik efterfølgende ordet. Hun dykkede ned i uligheder baseret på sammenhængen mellem, hvem der laver videnskaben, og hvad der bliver opfundet. Den anerkendte forsker, der især er kendt for sin artikel ’A framework for sex, gender, and diversity analysis in research: Funding agencies have ample room to improve their policies’ kunne i den forbindelse fortælle, hvordan kvinder kun har 13 procent af alle patenter på medicin i USA. En ulighed i medicinbranchen, der betyder, at der er udviklet markant færre medicinske præparater målrettet til kvinder end til mænd.

Herudover forløb tre paneldebatter ud fra temaerne ’Fair data’, ’Sundhed i byen’ og ’Feministisk ledelse’, hvor engagementet var højt i diskussionerne. De handlede om alt fra, hvem der har retten til at fortolke byens miljødata over, hvordan der bliver plads til forskellige syn på den sunde krop i byen til, hvad det betyder, at Glasgow vil være Storbritanniens første feministiske by.

’Vi har brug for alle’

På talerstolen til konferencen var også prorektor på KU David Dreyer Lassen:

- En by er selvfølgelig ikke bare en by. Og den er bestemt ikke den samme by for alle. At lægge mærke til dette er én ting, at gøre noget ved det er en helt anden. Derfor har vi brug for alle om bord, både tænkere og praktikere, både det akademiske samfund og civilsamfundet. Og det er, hvad i dag handler om.

Debattørerne til Just Cities-konferencen strakte sig ikke bare over én faglighed, men kom både fra naturvidenskab, humaniora og landskabsarkitektur og fordelte sig mellem både civilsamfundet og den akademiske verden. Sammensætningen var bevidst bred fra arrangørernes side, for de har netop startet netværket Intersect Reasearch Hub, der har til formål at samle forskellige fagligheder, i troen på herved lettere at kunne løse verdens mange komplekse problemer.

- Af personlig erfaring ved jeg, at tværfagligt arbejde ikke er for sarte sjæle. Du ofrer først sikkerheden og komforten ved at føle en form for ekspertise, en form for fast fodfæste. Og det er derfor, tværfaglighed ikke kun handler om forskningsspørgsmålene, men også om at skabe rammer, et fællesskab, der er befordrende for at tage chancer på fremmed territorium. Netværket Intersect research Hub gør præcis det, sagde David Dreyer Lassen og sluttede af med at takke dagens deltagere:

- På vegne af Københavns Universitet til alle her: tak for at udfordre de veletablerede måder at se ting på. Til jer indefra, tak fordi I rækker ud til verden omkring os, til jer, der kommer udefra, tak for at række ind.

Emner