13. februar 2024

Stor interesse for at støtte IKK's forskning

Bevillinger

Ved afslutningen på 2023 kunne instituttet glæde sig over en række nye bevillinger fra nogle af de store danske fonde.

decorative

 
Professor Anne Ring Petersen og lektor Bjarki Valtýson modtager begge bevillinger fra Carlsbergfondets monografi-program hhv. for projekterne ”Refugees in Contemporary Art from Denmark” (2024-25) og ”Platformisation of Museums” (20024-25).

Fra Carlsbergfondets Reintegration Fellowship-program er der penge til postdoc Astrid Møller-Olsen og projektet ”Plant People: Posthuman Ecologies in Contemporary Fiction” (2024-26).

Augustinusfonden har givet tilsagn om en stor bevilling til adjunkt Kristian Handberg. Kristian skal arbejde med europæisk billedkunst efter 1989 med fokus på kulturudveksling; et projekt der er baseret på et samarbejde med kulturinstitutioner i Baltikum.

Fra Ny Carlsbergfondet har instituttet fået bevillinger til postdoc Birgitte Thorsen Vilslev, der indgår i et postdoc-projekt i samarbejde med galleriet O – Overgaden. Der er også bevillinger fra Ny Carlsbergfondet til postdoc Anne Kølbæk Iversen og ph.d.-stipendiat Maja Sofie Rasmussen, der indgår i et samarbejde med CLAY – Keramikmuseum Danmark.

Endelig indgår to af instituttets forskere, lektor Michael Eigtved og postdoc Dennis Meyhoff Brink, i en succesfuld bevilling af midler fra Danmarks Fri Forskningsfond til The Satire Research Network. Netværket er ledet af lektor Ida Klitgård fra Roskilde Universitet og skal udforske den satiriske kunsts flertydighed og kompleksitet i spændingsfeltet mellem etik og æstetik. Dennis har derudover modtaget en CEMES-bevilling til en forskningsgruppe, European Cultures of Laughter, som Michael også indgår i.

Instituttet ønsker alle bevillingsmodtagere et stort tillykke og sender samtidig en stor tak til forskningsfondene for at bakke op om og støtte instituttets forskning.

Emner