Åbningskonference: Kunsten som Forum

Forskningscentret Kunsten som Forum holder åbningskonference.

I det gamle Rom var ’forum’ en markedsplads, et mødested for udveksling af varer, tjenester og informationer. Og samtidig var forum et samlingssted, hvor byens borgere kunne forsamles for at diskutere deres fælles anliggender. Med denne åbningskonference vil vi se på kunsten som forum ud fra de samme to perspektiver: På den ene side hvordan kunsten altid involverer en henvendelse til – og en udveksling med – en offentlighed, et møde mellem positioner knyttet til forskellige kontekster og interesser. Og på den anden side hvordan dette møde ikke kun er et møde med kunsten, men også et møde omkring kunsten, en kollektiv situation præget af forhandling og refleksion.

Over de næste fem år vil Ny Carlsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum bidrage til forståelsen af kunst som et samfundsmæssigt fænomen. Vi vil fokusere på kunstens liv i samfundslivet: på kunsten og dens offentligheder, og på de sociale, økonomiske og temporale fællesskaber, der udfolder sig omkring kunsten. Vi vil skabe ny viden om kunstens værdi i samfundet gennem en tværfaglig undersøgelse af kunstens eksistensmåder, med inddragelse af en bred vifte af kunstformer, genrer og forskellige historiske kontekster.

På konferencens første dag vil der være foredrag af Bojana Kunst (Justus-Liebig University Giessen), Mustafa Dikec (Ecole d'Urbanisme de Paris/Malmö Universitet) og Morten Kyndrup (Aarhus Universitet/Ny Carlsbergfondet). Og på anden dag vil 25 foredragsholdere fra ind- og udland diskutere de forskningsspørgsmål, der rejser sig, når man interesserer sig for kunsten som forum: hvordan vi kan skabe nye indfaldsvinkler til forståelsen kunstværker, kunstoplevelser og kunstinstitutioner, og hvordan vores ny forskningscenter kan bidrage til dette arbejde i de kommende år.

Pga. retningslinjerne for covid-19 er antallet af tilhørerpladser stærkt begrænset.

Følg arrangementet live online