Modernisms – Københavns Universitet

Modernisms

Koordinator: Kristian Handberg

Forskergruppen Modernisms har fokus på aktuelle perspektiver på modernisme og det 20. århundredes kultur. En markant tendens ved nutidens kunsthistorie, både som akademisk disciplin og museal praksis, tegner sig som historiseringen af det 20. århundrede. Udstillinger og forskningsprojekter sætter for tiden et stærkt lys på modernisme(r) med fokus på både detaljer og søgen efter et makroperspektiv. Dette indebærer genfortolkninger af selve begrebet modernisme og dets talrige manifestationer, der iagttages i stadigt flere kulturelle, geografiske og mediemæssige former.


Igennem møder, udstillingsbesøg og større arrangementer følger forskergruppen modernisme som forskningsfelt i det 21. århundrede. Forskergruppen er tillige et forum for udveksling mellem den universitære forskning og den musealt og kuratorisk baserede med deltagere fra flere institutioner og et fokus på aktuelle udstillinger. Bredere kulturhistoriske perspektiver og inputs fra andre kunstarter er også velkomne.

       

Medlemmer

Inger Ellekilde Bonde
Karen Westphal Eriksen
Kerry Greaves
Anne Gregersen
Kristian Handberg
Michael Kjær
Jens Tang Kristensen
Peter S. Meyer
Birgitte Thorsen Vilslev

Eksterne:
Helle Brøns (Sorø Kunstmuseum)
Liza Burmeister Kaaring (Fuglsang Kunstmuseum)
Rasmus Kjærboe (Ribe Kunstmuseum)