Novo Nordisk Fonden, kunsthistorisk forskning

Novo Nordisk Fonden har offentliggjort følgende opslag for ansøgningsrunden 2021/22 med ansøgningsfrist den 13. januar 2022 kl. 14. 

For information in English on the Novo Nordisk Foundation Calls, deadlines and procedures at IKK, go to the English version of this page.

Ved at trykke på det enkelte virkemiddel kommer du til IKKs interne procesbeskrivelse for ansøgningen:

NB. Vær opmærksom på, at ændringer kan forekomme, så tjek procesbeskrivelsen igen inden deadline. Vær også opmærksom på at for sent indkomne ansøgninger kan blive afvist.

Få mere information om ansøgningsrunderne på Novo Nordisk Fondens hjemmeside(vælge "Ansøg om midler" og "Art research" som "Overall area". Husk at følge anvisningerne i den tilhørende vejledning nøje.

Investigator Grant i kunsthistorisk forskning + projektstøtte (kun VIP-ansatte på IKK kan søge)

Fristen for at fremsende interessetilkendegivelse er fredag den 12. november 2021 kl 12.

Hvis du ønsker at søge midler til et forskningsprojekt, skal du fremsende en interessetilkendegivelse samt dokumenter til brug for udregning af dit lønbudget. Kontakt Tatjana Crnogorac på forskerservice@hum.ku.dk for et møde før fristen, hvor der vil være mulighed for at gennemgå processen, og hvad vi kan hjælpe med.

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter på ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • En mail med:
  • En kort beskrivelse af projektet
  • Bemandingsplan (oversigt over alle deltagere og hvornår de skal starte, bruges til lønberegninger. Tidligste startdato er den 1. juni 2022 upåagtet, hvad der står i opslaget, senere hvis der skal ansættes udenlandske forskere).
  • Et ansættelses-CV per deltager på nær fastansatte lektorer/professorer på IKK (bruges til lønberegninger, perioder og timer/uge skal udfyldes for alle ansættelser).
  • Hvis relevant, angivelse af ønske om nedsat uv-forpligtelse til forskningsledelse (udgangspunktet er to semestre for fire år).

Du får dit lønbudget retur senest onsdag den 24. november 2021 og herefter skal udarbejdes et driftsbudget for dine aktiviteter. Fristen for at sende det til os er senest onsdag den 8. december 2021, hvor du skal fremsende følgende dokument til udregning af dit samlede budget:

 • Driftsudgifter (bruges til beregninger af udgifter til konferencedeltagelse, forskningsophold, konferenceafholdelse o.lign. Du kan hente god hjælp og finde eksempler mm. på Forskningsstøttens hjemmeside på KUnet, bl.a. i værktøjskassen. Vi beregner udgifterne, så du skal blot indsætte aktiviteter + tilhørende poster med tydelig angivelse af varighed og antal deltagere. Du kan evt. fremsende en plan i prosa med samme oplysninger, så udfylder vi blanketten).

Efter at dit lønbudget og driftsbudget er udregnet, lægger økonomicenterets medarbejder det ind i Novo Nordisk Fondens budgetskabelon, så du kan se, hvordan det skal tastes i ansøgningssystemet. Du kan forvente at få det retur omkring den 20. december 2021 sammen med Letter of Commitment (gælder kun for Investigator Grant).

Mads Øvlisen postdoc-stipendier

Fristen for at søge husningstilsagn er fredag den 12. november 2021 kl. 12. Hvis du er postdoc-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn.

Til ansøgningen om husning skal du fremsende følgende dokumenter til ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • Ansøgningskema til husningstilsagn
 • En kort projektbeskrivelse på max. 1 side (2400 anslag)
 • Bemandingsplan (oversigt over hvornår du ønsker at starte, bruges til lønberegning. Tidligste startdato er 1. juni 2022 upåagtet, hvad der står i opslaget).
 • Ansættelses-CV (bruges til lønberegning. Perioder og timer/uge skal udfyldes for alle ansættelser i estimat, hvis du ikke har de præcise informationer).

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejderen, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget. 

Du får dit lønbudget retur senest onsdag den 24. november 2021. Du får information om, i hvilket format driftsbudgettet skal fremsendes, sammen med dit lønbudget, hvorefter du skal fremsende informationer vedr. dit driftsbudget, som du herefter udarbejder sammen med institutmedarbejder Ida Albert. Fristen for at have udarbejdet et færdigt driftsbudget er onsdag d. 8. december 2021. Du kan forvente at få dit samlede budget retur omkring den 20. december 2021 sammen med et formelt husningstilsagn som skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ansættelse på IKK

Fristen for at søge husningstilsagn er søndag den 7. november 2021. Hvis du er ph.d.-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn (ph.d.-ansøgere, der ikke skal ansættes på IKK, har en anden proces, se nedenfor). Ansøgere om en praksis-baseret ph.d. skal altid søge med ekstern ansættelse, se nedenfor.

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til ikk-forsk@hum.ku.dk:

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejderen, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget og formidler dine dokumenter til Humanioras ph.d.-skole mhp. vurdering af dine muligheder for indskrivning. 

Du får dit lønbudget retur senest onsdag den 24. november 2021 samt svar for dine muligheder for indskrivning. Hvis du har opnået en positiv forhåndsgodkendelse udarbejder du et driftsbudget sammen med Ida Albert, som giver information om i hvilket format driftsbudgettet skal fremsendes.

Du kan forvente at få dit samlede budget retur omkring den 20. december 2021 sammen med et formelt husningstilsagn, der skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen og ekstern ansættelse (dvs. uden for IKK, typisk på museer el. via Kunstakademiet)

PRAKSISBASEREDE PHD-ANSØGERE SKAL SØGE VIA KUNSTAKADEMIET, Se Kunstakademiets interne procedure for ansøgning om ph.d. (og postdoc-projekter) på Kunstakademiets hjemmeside. Fristen for indsendelse af ansøgning om husningstilsagn på Kunstakademiet er mandag den 1. november 2021.

Fristen for øvrige eksterne ph.d.-ansøgere (dvs. med indskrivning ved ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet, men med ekstern ansættelse ved en anden institution end Kunstakademiet) for at søge tilkendegivelse om indskrivning, er søndag d. 7. november 2021 efter følgende procedure:

Som ph.d.-ansøger med ansættelse et andet sted end på IKK, skal du søge om at få en tilkendegivelse om indskrivning på det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole (ph.d.-ansøgere, der ønsker ansættelse på IKK, har en anden proces, se ovenfor).

I alle ansøgninger med ekstern ansættelse skal budgetteres med en studieafgift på 216.000 kr (72.000 kr/år) til varetagelse af uddannelsen. Heri vil være afsat et mindre beløb til rejser på 36.000 kr, der kan søges hos institutlederen, når projektet er i gang. 

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til instituttet på ikk-forsk@hum.ku.dk, som vi videreformidler til Humanioras ph.d.-skole med henblik på forhåndsgodkendelsen. Skriv vedr. Novo Nordisk ekstern ph.d.: