Novo Nordisk Fonden, kunsthistorisk forskning

Novo Nordisk Fonden offentliggør den 24. oktober 2023 følgende opslag for ansøgningsrunden 2023/24 med ansøgningsfrist den 16. januar 2023. 

For information in English on the Novo Nordisk Foundation Calls, deadlines and procedures at IKK, please visit this website.

Ved at trykke på det enkelte virkemiddel kommer du til den interne procesbeskrivelse for ansøgning om husning på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK):

NB. Vær opmærksom på, at ændringer kan forekomme, så tjek procesbeskrivelsen igen inden deadline. Vær også opmærksom på at for sent indkomne ansøgninger kan blive afvist.

Få mere information om ansøgningsrunderne på Novo Nordisk Fondens hjemmeside(Vælg "Ansøg om midler" og "Art research" som "Overall area". Husk at følge anvisningerne i den tilhørende vejledning nøje).

Investigator Grant i kunsthistorisk forskning + projektstøttemidler

Fristen for at fremsende interessetilkendegivelse er mandag den 13. november 2023.

Hvis du ønsker at søge midler til et forskningsprojekt, skal du fremsende en interessetilkendegivelse samt dokumenter til brug for udregning af dit lønbudget. 

Med interessetilkendegivelsen skal du fremsende følgende til ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • Et abstract med en kort beskrivelse af projektet (ca. 1 side, og max 2 sider) inkl. angivelse af tilknytning til klynge og hvad drøftelserne i klyngen har været
 • Bemandingsplan. Bemandingsplanen er en oversigt over alle deltagere i projektet, hvornår de skal starte og hvor længe de skal være ansat (i hele måneder) og bruges til lønberegninger.
  • Tidligste startdato for nye ansatte er den 1. september 2024 upåagtet, hvad der står i opslaget og senere hvis der skal ansættes udenlandske forskere.
 • Et ansættelses-CV i excel for hver deltager i bemandingsplanen på nær fastansatte lektorer/professorer på IKK. CV'et bruges til at lave lønberegninger for deltagerne og perioder og timer/uge skal derfor udfyldes for alle ansættelser.

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejder, Tenna Lyhne Iversen, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget. Kontakt Tenna på ikk-forsk@hum.ku.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Du får dit lønbudget retur senest onsdag den 29. november 2023 og herefter skal udarbejdes et driftsbudget for dine aktiviteter. Senest mandag den 11. december 2023, skal du derfor fremsende følgende dokument til udregning af dit driftsbudget:

 • Oversigt over aktiviteter i kronologisk rækkefølge word eller excel med angivelse af sted, antal deltagere, varighed og andre relevante detaljer. Oversigten bruges til beregninger af udgifter til konferencedeltagelse, forskningsophold, konferenceafholdelse o.lign. Du kan hente hjælp og finde eksempler mm. på Forskningsstøttens hjemmeside på KUnet, og særligt i HUMs værktøjskasse

Efter at dit lønbudget og driftsbudget er udregnet, lægger økonomicenterets medarbejder det ind i Novo Nordisk Fondens budgetskabelon, så du kan se, hvordan det skal tastes i ansøgningssystemet. Du kan forvente at få det retur enten lige før jul eller første uge af januar sammen med et Letter of Commitment (gælder kun for Investigator Grant).

Mads Øvlisen postdoc-stipendier

Fristen for at søge husningstilsagn er søndag den 5. november 2023Hvis du er postdoc-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn.

Til ansøgningen om husningstilsagn skal du fremsende følgende dokumenter til Ida Albert, ikk-forsk@hum.ku.dk:

 • Ansøgningskema til husningstilsagn
 • Et resume/abstract over projektbeskrivelsen på max. 1 side (2400 anslag).
 • Bemandingsplan i excel. Bemandingsplanen er en oversigt over, hvornår du ønsker at starte, der bruges til at lave et lønbudget.
  • Tidligste startdato er 1. september 2024 upåagtet, hvad der står i opslaget.
 • Ansættelses-CV i excel-skabelon. CV'et bruges til at beregne dit lønniveau i lønbudgettet. Perioder og timer/uge skal udfyldes for alle ansættelser i estimat, hvis du ikke har de præcise informationer. CV'et skal udfyldes i excelskabelonen.

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af ledelsen, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejder, Ida Albert, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget. 

Du får dit lønbudget retur senest fredag den 24. november 2023. På baggrund af budgettet kan du se hvor mange midler du har tilbage til aktiviteter som skal beregnes i et driftsbudget, som du får hjælp til af forskningsstøttemedarbejder Ida Albert. Du får information om formatet for dette tilsendt sammen med dit lønbudget. Fristen for at have udarbejdet et færdigt driftsbudget er mandag den 4. december 2023. 

Du kan forvente at få dit samlede budget retur i Novo Nordisk Fondens budgetskabelon, så du kan se, hvordan det skal tastes i ansøgningssystemet fredag den 22. december 2023 sammen med et formelt husningstilsagn som skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet/IKK og ansættelse på IKK

Fristen for at søge husningstilsagn er søndag den 5. november 2023Hvis du er ph.d.-ansøger og skal ansættes på IKK, skal du søge om at få et husningstilsagn (ph.d.-ansøgere, der ikke skal ansættes på IKK, har en anden proces, se nedenfor). Hvis du søger et praksisbaseret ph.d.-stipendie, skal du altid søge med ekstern ansættelse, se hvordan i punktet nederst på denne side.

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til Ida Albert, ikk-forsk@hum.ku.dk:

Ansøgninger om husningstilsagn behandles herefter af et udvalg, hvorefter svar returneres af forskerstøttemedarbejder Ida Albert, som igangsætter en dialog om dit ansøgningsbudget og formidler dine dokumenter til Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole med henblik på vurdering af dine muligheder for indskrivning. 

Du får dit lønbudget retur senest fredag den 24. november 2023 med anvisninger om den videre proces for budgetudformningen, som Ida hjælper dig med.

Du kan forvente at få dit samlede budget retur i Novo Nordisk Fondens budgetskabelon, så du kan se, hvordan det skal tastes i ansøgningssystemet omkring den 22. december 2023 sammen med et formelt husningstilsagn som skal vedlægges ansøgningen.

Mads Øvlisen praksisbaserede ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet/IKK og ekstern ansættelse (dvs. uden for IKK, typisk på museer el. via Kunstakademiet)

IKK kan ikke huse praksisbaserede stipendier. Ph.d.-ansøgere til et praksisbaseret stipendium med ansættelse på et museum/udstillingssted/kunstakademi og indskrivning via ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet/IKK skal derfor følge denne procedure:

Fristen for at søge tilkendegivelse om indskrivning er søndag den 5. november 2023. Hvis du er ph.d.-ansøger med ansættelse et andet sted end IKK, skal du søge om at få en forhåndsgodkendelse til indskrivning på Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole (ph.d.-ansøgere, der ønsker ansættelse på IKK, har en anden proces, se ovenfor).

Til ansøgningen skal du fremsende følgende dokumenter til instituttet på ikk-forsk@hum.ku.dk, som vi videreformidler til Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole med henblik på at få vurderet muligheden for indskrivning. Skriv "vedr. Novo Nordisk ekstern ph.d." i emnefeltet: 

Du vil få svar på din tilkendegivelse om indskrivning sidst i november. 

Bemærk: I alle ansøgninger med ekstern ansættelse skal der lægges en studieafgift på DKK 216.000,- (DKK 72.000,-/år) ind i dit ansøgningsbudget til varetagelse af ph.d.-uddannelsen.