Marie Curie stipendier – Københavns Universitet

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Hvad er et Marie Curie Fellowship?

Formålet med de individuelle Marie Curie fellowships er at give forskere muligheder for gennem transnationalt samarbejde at opnå og videregive ny viden og arbejde med forskning i eller uden for Europa.

Ansøgerne skal have en ph.d.-grad og er typisk postdocs, men ordningen støtter også seniorforskere, som efter en pause ønsker at fortsætte en forskerkarriere og forskere uden for Europa, som tidligere har arbejdet her, og som ønsker at vende tilbage i en længere periode. Stipendierne er normalt 2-årige.

Der lægges vægt på, at ansøgerens projekt udformes i samarbejde med en supervisor og kan tilknyttes forskningscentre eller -miljøer på instituttet, og at der tydligt kan ses en mulighed for gensidig berigelse og udvikling gennem projektet.

Du kan finde mere information på dennne hjemmeside. Opslaget for 2018 er endnu ikke annonceret. Det forventes, at det kommende opslag bliver stort set identisk med sidste års opslag (som du kan få tilsendt af mig), og at deadline bliver i starten af september.

Hvad skal jeg gøre som supervisor?

Først og fremmest skal du lave en aftale med en udenlandsk gæsteforsker om et samarbejde, hvor du afstemmer forventningerne til indhold, metoder, samarbejdsformer, resultater osv. Den konkrete ansøgning udformes herefter i samarbejde mellem gæsteforskeren, dig og instituttet - med gæsteforskeren som pennefører.

Har du en gæsteforsker, du ønsker at invitere til samarbejde om en ansøgning, kontakt forskerstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hotmail.com senest den 22. februar 2018 med navn, CV og kontaktoplysninger på vedkommende.

Som supervisor forventes du at støtte og vejlede ansøgeren gennem hele projektforløbet fra ansøgningsfase til projektgennemførelse og afrapportering. Desuden fungerer du som kontaktperson til EU-kommissionens Research Executive Agency (REA), som behandler ansøgningerne. 

Bemærk, der afholdes en workshop for supervisorer den 17. maj kl. 13-15, hvor ansøgningen og det der kræves af en supervisor gennemgås, som du skal deltage i. 

Marie Curie master class

Erfaringerne viser, at det er meget udbytterigt for gæsteforskeren at opleve forskningsmiljøerne omkring projektet, og det gør ansøgningen mere overbevisende, hvis det skinner igennem, at der er tale om en ansøgning udarbejdet i samarbejde med en værtsinstitution og en supervisor. Fakultetet har derfor med etableringen af et master class-forløb oplevet en betydelig succes ift. at få Marie Curie fellowships, og IKK har i indtil nu fået to postdoc-stipendier.

På IKK inviteres 2-3 deltagere til dette års master class, og instituttet betaler for rejse og ophold for deltagerne op til et vist beløb. Deltagere uden for EU må beregne selv at skulle betale en del af udgifterne, hvis de inviteres.  

Supervisorer deltager i løbet af master class-forløbet i flere af de fælles aktiviteter, der indgår, og skal derudover mødes med gæsteforskeren til individuel sparring samt facilitere møder med relevante forskningsmiljøer. Gæsteforskeren får via fælles oplæg, skriveværksteder og individuelle møder masser af sparring på ansøgningens forskellige elementer og kan gå fra forløbet med et godt udgangspunkt for at komme i mål med en stærk ansøgning.

I 2018 afholdes master class i dagene 23.-25. maj - nærmere program følger.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt forskningsstøttemedarbejder Tenna Lyhne Iversen på ikk-forsk@hum.ku.dk 

Siden er sidst opdateret den 11. januar 2018