Det Frie Forskningsråd. Forår 2018 – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskningsstøtte: eksterne midler > Det Frie Forskningsråd...

Det Frie Forskningsråd FKK og FSE

Fondens deadlines:

FKK: 10. april kl. 16.00 
FSE
: 10. april kl. 16.00 

Man kan i foråret søges om midler til Sapere Aude DFF-forskningsleder, forskernetværk og ph.d. udenfor universiteterne. For FSE kan man desuden søge forskningsophold i udlandet.

Opslagene findes her - husk også at læse bilag A-C.

Særligt vedr. forskeruddannelse uden for universiteterne: Det er din værtsinstitution, der hjælper med husning og budget, dog skal indlægges en studieafgift på 150.000 kr. + overhead 44%. Det vil sige, hvis du får stipendiet, skal 216.000 kr. overføres til IKK, hvilket du skal gøre din værtsinstitution opmærksom på. For at få tilsagn fra en hovedvejleder skal du søge om en forhåndsgodkendelse via fakultetets ph.d.-skole senest mandag den 19. marts 2018. Kontakt Anni Christensen på nhj131@hum.ku.dk for flere informationer. 

Procesplan for ansøgningsrunden på IKK (SA2, forskernetværk og forskningsophold)

Interessetilkendegivelse:

Skriv til ikk-forsk@hum.ku.dk snarest muligt og senest onsdag den 7. februar 2018, hvis du ønsker at søge et af virkemidlerne.

Budgetdokumenter:

Frist for at fremsende budgetdokumenter for alle virkemidler med ansættelser på IKK er onsdag den 23. februar 2018, når du har indgivet en interessetilkendegivelse, sender jeg dig de blanketter, du skal udfylde til formålet. 

Dokumenterne gennemgås både lokalt på IKK og af Humanioras Økonomicenter, der står for at lægge budgettet ind i det formelle format til godkendelse af institutlederen.

NB! Søger du Sapere Aude Starting Grant som projektleder skal eventuel nedsat eller udskudt undervisningsforpligtelse i projektforløbet aftales med institutleder INDEN du afleverer budgettet.

Godkendte budgetter returneres mellem den 30.-31. marts 2018:

Her kan du forvente at modtage det godkendte budget til brug for ansøgningen sammen med budgetunderskriften fra institutleder i de relevante DFF-skabeloner, hvis du har fremsendt budgetdokumenterne rettidigt.

Du kan hente hjælp til budgetlægning i fakultetets værktøjskasse (NB! kræver login på KUnet). Du er også velkommen til at kontakte Tenna Lyhne Iversen for et møde. 

Det er vigtigt, at deadlines overholdes, da projektet skal godkendes af Institutlederen, og der efterfølgende skal være tid til at indhente budgetoplysninger, som i sidste ende skal behandles af Økonomicenteret. Ved for sen indlevering af interessetilkendegivelse kommer man i bedste fald bagerst i køen, men man kan også risikere at få sin interessetilkendegivelse afvist.