Studiestart for tilvalgsstuderende

Tillykke med din optagelse som tilvalgsstuderende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. På denne side finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til semesterstart!

Info til alle nye studerende

Information til alle nye tilvalgsstuderende

Introarrangement

Der afholdes ikke noget særskilt introarrangement for tilvalgsstuderende på IKK, men du er velkommen til at deltage i det introarrangement for nye bachelor- eller kandidatstuderende, som du evt. skal følge undervisning sammen med. På dette arrangement vil fagets studieordning, undervisning mm. blive præsenteret. Der vil også være mulighed for at lave en studieplan og få sparring og inspiration fra dine medstuderende. Om vinteren er der kun intro for kandidatstuderende - her anbefaler vi, at du besøger studievejledningen og får en kort intro til studiet af din studievejleder.
Du finder studiestartsprogrammerne her.

Undervisningen

I slutning af hvert semester offentliggøres det næste semesters undervisningsudbud.
Dette sker i www.kurser.ku.dk, som er hele København Universitets lektionskatalog.
Hvert fag udbyder forskellig undervisning, som kan være frie emnekurser, der er åbne for alle, eller specifikke kurser, der er henvendt til obligatoriske moduler eller KA-tilvalg. Hvis du er indskrevet mere end ét semester, tilmelder du dig undervisningen på 2. semester i din Selvbetjening i KUnet, når der er åben for tilmelding.

Studieordningen er vigtig

For at få et godt studie er det vigtigt, at du læser din studieordning godt. Du finder din studieordning her. Du vil altid blive optaget på den nyeste studieordning.

IKK Studievejledning

Studievejledningen består både af studenterstudievejledere og AC-vejledere, der sammen vejleder i IKKs uddannelser, deres karrieremuligheder og udlandsmuligheder. Du kan finde kontaktoplysninger på studievejledningen under kontakt

IKK Info

På IKK kan du altid henvende dig til administrationen med dine spørgsmål. Se åbningstider her.

IT for studerende

Læs mere om IT for studerende.

Humaniora A-Z

Læs mere om Humaniora A-Z.