Orientalismer i tidlig moderne europæisk litteratur

Anne Fastrup forsvarer sin doktordisputats.

Officielle opponenter

  • Professor Lis Møller (Aarhus Universitet)
  • Professor Carin Franzén (Stockholms Universitet)
  • Professor Jakob Skovgaard-Petersen (Københavns Universitet)

Leder af forsvaret

  • Dekan, professor Kirsten Busch Nielsen

Forsvaret er offentligt og foregår på dansk.

Læs resumé af afhandlingen (pdf)

Download afhandling (pdf)

Download resumé (pdf)

Opponenter ex auditorio kan melde sig til den, der leder forsvaret.