Maria Fabricius Hansen og Mathias Danbolt holder tiltrædelsesforelæsninger som professorer

Usynligheder: Kunsthistoriske fremkaldelser fra fortid til nutid

Tiltrædelsesforelæsning af Maria Fabricius Hansen

Hvorfor kan det være interessant at fokusere på fortiden her i nutiden?  Hvad er det, man som kunsthistoriker kan få øje på i ældre perioders billeder og bygninger?  Er kunsthistorien ikke skrevet allerede? Jeg har igennem årene blandt andet beskæftiget mig med antikreception (altså forholdet til den romerske oldtid) i 1400-tals maleri, med spolier (det vil sige genbrug af ældre bygningsdele) i middelalderarkitektur, og med grotesker (som er betegnelsen for opfindsomt, ornamentalt vægmaleri) i 1500-tallets Italien. Hvordan får man blik for sådanne emner, som set udefra måske kan forekomme lidt obskure, og som jeg her synes, jeg må forklare med parentetiske bemærkninger? I forelæsningen tager jeg afsæt i min egen forskning for at synliggøre nogle af de forbindelser mellem nutiden og fortiden, som ligger til grund for mit arbejde. Derved vil jeg nærme mig en forklaring på fascinationen i det ældre kunsthistoriske materiale og samtidig anskueliggøre den kontinuerlige fremkaldelsesproces, som faget indebærer.


Ind i friktionen: Kolonial ignorance og dekolonial praksis i kunsthistoriefaget

Tiltrædelsesforelæsning af Mathias Danbolt

Da kunsthistorie blev etableret som en selvstændig disciplin i Danmark i 1800-tallet, stod faget i nationens tjeneste. I lighed med kunsten bidrog kunsthistoriefaget til udviklingen af en national identitet og kultur. De dansk-norske kolonihistorier passede ikke ind i de nationale fortællinger, som kunsthistorien som disciplin, og kunstmuseet som institution, var bundet op på. I de senere år har især samtidskunstnere bidraget til, at nordiske kolonihistorier ikke længere kan ignoreres med samme lethed som før i offentligheden. Med udgangspunkt i mit samarbejde med den samiske kunstner og arkitekt Joar Nango, vil jeg diskutere mit arbejde med det man kan kalde en grænseløsnende kunsthistorie, der går på tværs af nationale, disciplinære og æstetiske traditioner.

Fig: Joar Nango og Katarina Spik Skum, Rákkas 1-4 (2020). Foto: Mathias Danbolt.