Kunsthistorie. Visuel Kultur

Opstilling: Kunst

Bøgerne står i lokale 15.2

Klik på billedet for at se opstillingen i lokale 15.2

Systematik

Materialer til Kunsthistorie & Visuel Kultur i IKK Biblioteket

Afdelinger og deres systematik.
Alle systematiske grupper er underdelt alfabetisk efter forfatter, hvis én – ellers titel

Reference
Kunsthistories reference- og håndbøger - Kun til brug på stedet. Integreret i fælles afdelingen: Reference

A 1 Bibliografier - under decimal 01
A 2 c Kirke og teologi -  under decimal 20
A 2 a Leksika - under decimal 70
A 3 Kunsthistorie generelt -  under decimal 70  

Kunst
Kunsthistories bøger - til hjemlån for KU-ansatte og studerende

A 3 a Kildesamlinger
A 3 f Design
A 3 p Fotografi

B 1 Teknik:

B 1 a Teknik generelt
B 1 c Byggehåndværk
B 1 d 1 Maleri
B 1 d 2 Grafik
B 1 d 3 Mosaik
B 1 e Skulptur
B 1 f Keramik
B 1 g Restaurering og konservering

B 2 Æstetik – teori:

B 2a Filosofi og almen videnskabsteori
B 2b Æstetik og kunstteori
B 2c Kulturteori
B 2d Modernisme / postmodernisme
B 2e Kunstpsykologi
B 2f Kunstsociologi
B 2g Feminisme
B 2h Litteraturteori
B 2j Semiotik
B 2k Kunsthistorikere og –kritik
B 2l Kunsthandel + kunstsamlere
B 2m Kunstudstillinger
B 2n Billedanalyse
B 2o Perspektiv og perception
B 2p Farveteori
B 2q Visuel kultur
B 2r Masse- og visuel kommunikation
B 2s Kunstpædagogik

B 2t Udvalgte & samlede skrifter
B 3 Festskrifter
B 4 Seminarer & kongresser
B 5 Ikonografi
B 6 Museologi

C Arkitektur:

C 0 Arkitektur generelt
C 18 9 Arkitektur 19. 20 årh.
C a Arkiteturteori
C f Interiør møbler kunsthåndværk
C g Byplanlægning
C h Havekunst

D Maleri

E Skulptur

E 0 Skulptur generelt
E 19 9 Skulptur 19. og 20. århundrede

G Perioder:

G 3 a Antikken generelt
G 4 a Grækenland generelt
G 4 c Grækenland arkitektur
G 4 e Grækenland skulptur
G 5 a Rom generelt
G 5 c Rom arkitektur
G 5 d Rom maleri
G 5 e Rom skulptur
G 6 Oldkristen + byzantinsk
G 7 Middelalder generelt
G 8 Middelalder karolingisk
G 10 Middelalder romansk
G 12 Middelalder gotik
G 14 Renæssance
G 16 Barok - Nyklassicisme
G 18 0: 19. årh.
G 18 9: 19. og 20. årh.
G 19 0: 20. årh.
G 19 5: 20. årh. efter 1945
G 19 9: 20. og 21. årh
G 20 0: 21. årh

G Topografisk:

Lande/regioner opdeles:
a generelt
b byer og steder, underdeles efter stednavn
c arkitektur
d maleri
e skulptur
f interiør, møbler, kunsthåndværk
g enkelte kunstnere, underdeles efter kunstners efternavn

G 401-408: Norden

G 401 Danmark
G 402 Norden
G 403 Finland
G 404 Norge
G 405 Færøerne
G 406 Island
G 407 Sverige
G 408 Grønland

G 411-491=resten af Verden.

Kun det nyeste og vigtigste fremme. Det meste i Depot – søg og bestil i REX. Anmod gerne om at få flyttet deponeret frem.

G 411 England
G 412 Irland
G 421 Nederlandene
G 422 Tyskland
G 431 Portugal
G 432 Spanien
G 441 Schweiz
G 442 Østrig
G 443 Frankrig
G 444 Italien
G 451 Rusland
G 452 Georgien
G 453 Estland
G 454 Polen
G 455 tidligere Tjekkoslovakiet
G 456 Ungarn
G 457 tidligere. Jugoslavien
G 458 Rumænien
G 459 Bulgarien
G 461 Amerika i.e. USA
G 461 Canada

G 463 Sydamerika
G 464 Mexico
G 465 Peru
G 466 Brasilien
G 467 Argentina, Uruguay
G 468 Chile
G 469 Cuba
G 470 Columbia, Venezuela
G 471 Islam
G 472 Indien
G 473 Persien/Iran
G 474 Tyrkiet
G 475 Israel/Judaica
G 476 Libanon
G 477 Fjernøsten
G 478 Japan
G 479 Kina
G 480 Afrika
G 491 Australien

Pensum
Bøger til faste forløb – Kun til brug på stedet. Underdelt efter uddannelse, modul og evt.nummererede tematiske afsnit

Semester
Bøger til emnekurser– Kun til brug på stedet. Underdelt efter underviser, hvis én – ellers titel - og evt. nummererede tematiske afsnit

Reference

For alle IKK-fag– Kun til brug på stedet. Opstillet efter folkebibliotekernes DK5-systematik Herunder:

03 Encyklopædier, Konversationsleksika
30 Samfundsvidenskaberne i alm.
89 Ordbøger
90 Historie
99 Personalhistorie.

Tidsskrift
Til alle IKK-fag– Kun til brug på stedet. Opstillet alfabetisk efter titel, nye numre på udstillngshylde.

Information
NYT på IKK, NY IKK Forskning og kataloger til Løbende Udstilling, opstillet efter uge for modtagelse.

Film
Dvd’er til alle IKK-fag - KUN til studiebrug på stedet. Herunder:

Doku: Dokumentarfilm
Kunst: Kunstfilm

Litteratur
Bøger til Litteraturvidenskab og Moderne Kultur. Udlån til KU-studerende og –forskere.
Én hovedgruppe: Faglitteratur, også meget om æstetik og kritik generelt, moderne kultur, urbanitet, museologi mm

Teater
Bøger til Teater- og performancestudier med udlån til KU-studerende og –forskere., herunder:

CAL Almen teaterteori (bl.a.  Performance)
CSC Scenografi og teaterbyggeri
CTP Kultur- og teaterpolitik

Depot

I Banjokælderen under bygn. 21. Enkelte materialer findes frem af bibliotekspersonalet eller adgang bevilliges ved stort behov af IKK-administrationen.

Katalogsamling (indtil ca. 2010) delvis katalogiseret, søg i REX og spørg bibliotekaren:
Kat. I Permanente udstillinger
Kat. II Skiftende udstillinger
Efter 2010 er kataloger opstillet i afdelingen Kunst

VHSer med kunstfilm og performance, ukatalogiseret

I Bibliotekskælderen  Kun adgang for bibliotekaren.

Tidsskrifter, som ikke er løbende og ofte dubleret elektronisk. Til hjemlån – søg og bestil i REX.
Deponerede bøger - søg og bestil i REX
Sjældne bøger – søg i REX og spørg bibliotekaren
Dansk kunst ca. 1970-2010, stor katalog- og bogsamling, donation Lone Høyer Hansen – ukatalogiseret del, spørg bibliotekaren
Japansk og kinesisk kunst og brugskunst, donation fra Designmuseet – ukatalogiseret, spørg bibliotekaren