Fiktion. Tidsskrifter

Opstilling: Fiktion

Gruppen Fiktion og bibliotekets samling af tidsskrifter står i lokale 16.1

Klik på billedet for at se opstillingen i lokale 16.1:

Tidsskrifter

Mange centrale tidsskrifter anskaffes nu kun on-line af KB. Søg konkrete tidsskrifter på titel i REX. Præcisér resultatet: ”Materiale / Tidsskrifter”, og evt. ”Afgræns til / Online adgang ”.

Anbefalede tidsskrifter 
Findes på dit fags Fagside.

IKKs tidsskrifter
De tidsskrifter, som fortsat er i fysisk abonnement på IKK Biblioteket er mest danske, tyske og franske, samt enkelte engelsksprogede, der ikke har netadgang. Nye numre står 1 måned på udstillingshylden: Nyt… og Løbende… ved indgangen til 16.1

Tidskrifter i løbende abonnementer og enkelte andre, vigtige står derefter fremme i 16.1, og er opstillet samlet, alfabetisk efter titel. De er kun til brug på IKK. Enkelte opstilles dog systematisk i bogsamlingerne, f.eks. om teater-repertoire og konkrete komponister. Den store mængde af ældre, opsagte og elektronisk tilgængelige er i depot. De kan bestilles i REX, og er typisk til hjemlån. Husk, hvis relevant, at specificere årgang og nummer.