Musikvidenskab

Opstilling: Musik

Bøgerne står i lokale 16.2

Kort over lokale 16.2

Se større kort
Tekstbeskrivelse af kortet

Systematik

Sortering af bøger under samme opstilling sker efter én forfatter eller titel.
Bøger i St. format står på nederste hylde.
Depot inde i opstillingen betyder småtryk. De står i kassetter inde i samlingen. Udlånes kun efter chipning, og kun hvis de kan tåle udlån - spørg bibliotekaren.

A Håndbøger til udlån
Ab Bibliografier, enkelte institutioner, biblioteker og personer. Udlånes kun efter chipning - spørg bibliotekaren.
Ac Bibliografier, begrænsede områder, enkelte emner. Udlånes kun efter chipning - spørg bibliotekaren.
Af Boghistorie og -tryk, nodehistorie og -tryk 

Bb/ Kongresberetninger, festskrifter 
Ca/ Samlinger af blandet indhold
Db/ Antologier, eksempelsamlinger, faksimileudgaver. Udlånes kun efter chipning - spørg bibliotekaren.

E Musikhistorie, periodisk
Ea Til ca. 1400
Eb 1400-1600
Ec 1600-1800
Ed 19. århundrede
Ee 20. århundrede
Ef 21. århundrede

F Musikhistorie, topografisk 
Fa Danmark, Sønderjylland, Slesvig-Holsten
Fb øvrige Norden
Fc Tyskland, Østrig
Fd Frankrig
Fe Italien
Ff England, USA
Fg Øvrige Europa
Fh Andre verdensdele

G Musikhistorie, tematisk
Ga Folkemusik, etnomusikologi 
Gb Verdslig vokalmusik
Gc Kirkemusik, liturgi, hymnologi
Gd Orkestermusik, kammermusik
Ge Enkelte instrumenter
Gf Dramatisk musik, ballet
Gg Rytmisk musik, dansemusik, militærmusik…

H Biografier, skrifter og breve
Ha Flere enkelt-personer og deres værker
Hb En enkelt person/gruppe og dennes musik eller skrifter

I MUSIKTEORI
Ia Akustik, fysik, teknologi
Ib Samlede fremstillinger indtil ca. 1600
Ib1 Samlede fremstillinger efter 1600; alm. musiklære
Ic Solfège, hørelære
Id Rytmik, metrik
Ie Melodik
If Harmonik, generalbas
If1 Lærebøger i harmonik og generalbas
Ig Kontrapunkt
Ih Formlære
Ii Komposition
Ij Instrumentation

J Metode, Kildeforskning, Notation 
K Musikæstetik, Stilanalyse, Kritik, Musikpsykologi mm.
L Musikpædagogik, Musikinstitutioner 
M Sangkuinst, Sang- og taleteknik, Fonetik 

N Musikinstrumenter, spilleteknik
Na Samlede fremstillinger, museer, samlinger 
Nb Klaver, cembalo og clavichord 
Nc Orgel 
Nd Strygeinstrumenter 
Ne Blæseinstrumenter 
Nf Andre instrumenter 

O Opførelsespraksis, Ornamentik, Direktion, Fortolkning

P Mekanisk gengivelse
Pa Radio, grammofon, film…
Pb Diskografier

Q Elektronisk musik
R Musik og samfund, Musiksociologi

S TEKSTBØGER
Sa Salme- og sangbøger, liturgiske tekstbøger
Sb Opera- og oratorietekster
Sc Operaførere, koncertprogrammer

T DIVERSE OM MUSIK
U DIVERSE - IKKE MUSIK

Materialer, kun til brug på IKK

Kvik-lån = daglån ud i huset

IKK Biblioteket 16.2. 

Referencesamling: 

78 Musik
(78) Ad LeksikaMusik
(78) Ae Div. opslags- og oversigtsværker, 
forlagskataloger 
(78) Cb Indførsler i tonekunsten, Håndbøger i musiklære
(78) Da Musikhistorie, samlede fremstillinger

I Bibliotekskontoret:
Sjældne og meget gamle bøger. I REX mærket: "Skal bestilles Arkiv" - spørg bibliotekaren.

I Banjokælderen:
Gamle kompendier, kun til arkivbrug - ingen kopiering.

I Bibliotekskælderen:
Donation Litteratur på italiensk om opera (ikke katalogiseret).
Donation fra Peter Willemöes: Musikhistorie og litteratur om orgler (den endnu ikke katalogiserede del).
Mindre komponisters kammermusik mm., da disse kun er repræsenteret ved orkesterværker, sceniske værker, større korværker, klaver, sang i 16.2

Meget gamle noder
Markeret i bibliotekskatalogen med Arkiv og typisk RISM nr. Kun til brug på IKK

Denkmäler-udgaver. Søges og bestilles i bibliotekskatalogen

Noder
Stor samling i 16.2: Noder

Dansebøger i Depot (ikke katalogiseret - spørg bibliotekaren):
Balkan og kædedans, donation fra Lisbet Torp.
Dansk Dansehistorisk Arkivs bogsamling. Den del, der endnu ikke er integreret i hovedsamlingen.