31. oktober 2023

Mød vores nye ph.d.-studerende

Velkommen til de otte nye ph.d.-studerende, som fra dette semester bliver en del af fællesskabet på IKK.

Deres projekter spænder bredt og handler om alt fra musikgenrer på TikTok over temporære monumenter i byrummet til litterære modeller til at tænke klimakrisen. Herunder kan du tage et kig på projekterne og blive klogere på, hvad vores nye ph.d.-studerende skal beskæftige sig med de kommende år.

Oliver Wiant Holme

Oliver HolmeMellemkrigstidens sociale kunst

I sit ph.d.-projekt vil Oliver Wiant Holmes gentænke den kunsthistoriske opfattelse af mellemkrigstidens såkaldt sociale kunst i Danmark

Ved at se på social kunst som en revolutionerende modernistisk impuls, udfordrer projektet etablerede kunsthistoriske narrativer om dansk modernisme, der historisk set har favoriseret surrealismen, abstraktion og kunstnere med tilknytning til kulturradikalismen.

Læs mere om projektet.

Bror Axel Dehn

Bror Axel DehnDeep Mapping: En litterær model til at tænke klimakrisen

I Bror Axel Dehns ph.d.-projekt forsøger han at konceptualisere begrebet ‘Deep Mapping’ som en litterær model til at tænke klimakrisens grænseløshed og kompleksitet.

Det bærende spørgsmål i undersøgelsen er, hvordan litterære værker kan fungere som redskaber til at kortlægge landskabers både historiske og mytologiske dimensioner, og hvordan en sådan skrivemåde kan integrere viden fra både kultur- og naturhistorien.

Læs mere om projektet.

Signe Søndergaard Moore

Signe Søndergaard MooreAmerican Legacies in Danish Stand-up Comedy: Intersectional Perspectives on Queer and Racialized Humor

Signe Søndergaard Moores ph.d.-projekt handler om den danske stand-up comedybranche og dens historiske rødder i afroamerikansk kultur.

Læs mere om projektet.

Anders Bach Pedersen

Anders Bach PedersenGenre Practice in Online Left-Field Music Communities on TikTok

Anders Bach Pedersens ph.d.-projekt handler om musikgenrer på TikTok og deres omkringliggende fællesskaber. Projektet har til formål at undersøge, hvordan platformen TikTok kontrollerer præmisserne for kulturel produktion og æstetik i undergrundsmusik.

Læs mere om projektet.

Ida Hornung

Ida HornungFra guld til glemsel & tilbage; et steds- og brugersensitivt studie af temporære monumenter i byrummet

Ida Hornung undersøger i sit ph.d.-projekt monumenter og skulpturers grundlæggende dynamiske og temporære karakter.

I projektet tager hun udgangspunkt i et casestudie af en skulpturgruppe, der står på 9. sal i Københavns Rådhustårn. Skulpturgruppen figurerede originalt på en midlertidig æresport på Højbro Plads i maj 1892 i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises guldbryllup.

Læs mere om projektet.

Sofus Landbo

Sofus LandboVold og erotik i italiensk grafik

I sit ph.d.-projekt undersøger Sofus Landbo italiensk grafik fra renæssancen, der har erotiske og voldelige motiver.

Projektet går ud på bedre at at forstå grafik som medium i renæssancen, hvor dets regler og grænser var til forhandling. Sofus Landbo undersøger også, hvordan grafik med erotiske og voldelige motiver er blevet brugt som middel til at udfordre og etablere magtrelationer.

Læs mere om projektet.

Oscar Schönström

Oscar Schönström

Det dokumentariske kunstfotografi

I Oscar Schönströms ph.d.-projekt forsøger han at tydeliggøre udviklingen af det danske kunstfotografi og at bearbejde de tendenser, der er opstået siden 1990’erne.

Målet med projektet er, udover at bidrage til en historisk undersøgelse, at konkretisere, hvad der kan betragtes som dokumentarisme, og hvad der karakteriserer et dokumentarisk kunstværk – både i forhold til fotografi og andre kunstneriske genrer.

Læs mere om projektet.

Magnus Kaslov

Magnis KaslovDansk lydkunsts historier

Magnus Kaslovs ph.d.-projekt handler om, hvordan der historisk er blevet forsket i kunstneres engagement i nye medier.

Konkret undersøger han, hvordan lyd er kommet ind i billedkunsten i Danmark. Udgangspunktet er et lydarkiv placeret på og etableret for Statens Museum for Kunst i 1990-1991.

Læs mere om projektet.

Emner