Carl Nielsen Studies 2021

Carl Nielsen

Konferencen Carl Nielsen Studies 2021 finder sted på Newcastle University 17-18/9 2021 og den vil parallelt blive streamet online til deltagere, som ikke har mulighed for at deltage fysisk.

Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på konferencens hjemmeside under Registration – både for fysisk og online deltagelse.

Carl Nielsen Studies 2021 følger op på den række af dansk-engelske konferencer, der har været afholdt løbende siden 2001 i Birmingham. Temaet er overordnet Carl Nielsen og hans samtidige i konteksten af europæisk musik og musikkultur. Keynote speakere er professor Michael Fjeldsøe (København) og professor David Fanning (Manchester). Programmet indeholder 15 forskningspræsentationer med en bred vifte af tilgange til Carl Nielsens liv og værk. Se nærmere i programmet på konferencens hjemmeside.

Konferencen er arrangeret af Newcastle University i samarbejde dels med Carl Nielsen-projektet på Institut for Kunst- og Konferencen Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Partner er også det engelsk-danske tidsskrift Carl Nielsen Studies.

Fristen for registrering er 27/8. Adgang til online deltagelse kan også ske efter dette tidspunkt, men register meget gerne inden fristens udløb.