Visuel kultur – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Visuel kultur

Visuel kultur


Undervisningen i Visuel Kultur har tre centrale elementer: teoretisk, analytisk, og praktisk. Disse tre elementer er grundlaget for Visuel Kulturs obligatoriske og konstituerende fagelementer, hvor undervisning, vejledning, eksamen og andre studieaktiviteter understøtter den studerendes tilgang til det faglige indhold. Udover de konstituerende grundkurser udbyder Visuel Kultur forskningsbaseret undervisning, hvor den studerende har mulighed for at specialisere sig i teoretiske, analytiske og/eller praktiske aspekter af visuel kultur.