Musikvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Musikvidenskab

Musikvidenskab


Undervisningen på musikvidenskab afspejler på sin vis afdelingens satsning på tre områder: musikhistorie, populærmusikstudier og musikalsk antropologi eller musiketnologi. De studerende arbejder med musik og musikalske begreber i forskellige kulturelle og historiske sammenhænge, fremtrædelser og medieringer, og med forskellige analytiske og tolkningsmæssige tilgange. De studerende trænes i at arbejde med problemstillinger, forskellige former for musikalsk viden samt teoretisk og metodisk refleksion. En del af undervisningen er praktisk og rummer undervisning i sang, klaver, brugsklaver, hørelære, satslære og musikledelse.