Litteraturvidenskab – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Undervisning > Litteraturvidenskab

Undervisningen på litteraturvidenskab

Undervisningen på BA præsenterer og gennemgår de grundlæggende litteraturteoretiske begreber og litteraturhistoriske tendenser fra oldtiden til i dag, med fokus på europæisk litteratur og teori. Desuden undervises der i den moderne kulturs historie og kulturteori. I takt hermed trænes den studerendes evne til at analysere litterære tekster og at aktivere dem i refleksioner over historiske, sociale, filosofiske, æstetiske mm. problemstillinger. KA-delens undervisning stimulerer og aktiverer i højere grad de studerende til selvstændigt at definere analysemetode, teoretisk ramme og historisk perspektiv.