Studiestart for kandidatstuderende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Kære nye kandidatstuderende. Først og fremmest tillykke med din studieplads, og velkommen til Institut for Kunst og Kulturvidenskab! På denne side finder du de oplysninger, du skal bruge, frem til semesterstart. Det er vigtig viden - også selvom du kommer direkte fra bacheloruddannelsen. 

Du kan læse om:

Nej tak til studieplads?

Hvis du ikke ønsker din studieplads, bedes du sende en mail med dit fulde navn og fødselsdato til kaoptag@hum.ku.dk og angive i emnefeltet "Nej tak til studieplads på kandidatuddannelsen i [uddannelse]". Mailen skal sendes fra den mailadresse, som du har opgivet i din ansøgning om optag på kandidatuddannelsen i ansøgningsportalen, eller fra din KU-mail.

Undervisningstilmelding

Sammen med dit svar på din ansøgning om optagelse får du adgang til Københavns Universitets intranet, KUnet, hvor du selv skal tilmelde dig dine kurser. Hvis du fortsætter direkte fra en bacheloruddannelse på Københavns Universitet, har du allerede adgang til systemet og kan tilmelde dig kurser på kandidatniveau, når du er på det afsluttende semester på din bacheloruddannelse.

Undervisningstilmelding til kurser i foråret 2019 foregår fra 15. november til 1. december 2018.

Som regel vil det fremgå af din studieordning hvilke kurser, du skal have eller kan vælge på dit første semester. Du finder studieordningen for din uddannelse på fakultetets side om studieordninger, og vi anbefaler kraftigt, at du læser denne.

Studieordningen beskriver imidlertid ofte blot de obligatoriske kurser og angiver, hvor der er plads til valgfrie kurser. Skal du have valgfrie kurser, f.eks. frie emner eller tilvalg, skal du derfor ofte selv vælge et konkret undervisningsforløb. Du kan se hele universitetets kursusudbud i kursusdatabasen www.kurser.ku.dk

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal tilmelde dig, eller hvis du gerne vil bytte rundt på rækkefølgen af studieordningens moduler, er det altid vigtigt at kontakte IKK Studievejledning. Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

Program for studiestarten

Yderligere information

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på instituttet. Du finder vores kontaktoplysninger her.