Bachelor – Københavns Universitet

Studiestart for bachelorstuderende

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet.

På denne side finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Sørg for både at læse den fælles information og også det, der specifikt vedrører din nye uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Info til alle

Info om studiestart på din uddannelse

Information til alle nye bachelorstuderende

Når du begynder på et studie på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (i daglig tale IKK), vil du opleve, at en hel ny verden åbner sig. Det kan være meget overvældende, men hold hovedet koldt - det skal nok gå. Der er en lang række af personer klar til at hjælpe dig.

IKK indeholder bacheloruddannelserne i Musikvidenskab, Teater- og performancestudier, Kunsthistorie og Litteraturvidenskab samt seks kandidatuddannelser og en lang række tilvalgsfag på både bachelor- og kandidatniveau. IKK er ét af otte institutter på Humaniora på Københavns Universitet, og på IKK er der ca. 1608 studerende i alt. Hvert år begynder der ca. 250 bachelorstuderende.

Tutorerne

Når du begynder på dit nye studie, vil du først møde tutorerne på dit studie. Tutorerne er studerende fra dit eget fag, som igennem den første tid vil introducere dig til både den faglige og sociale side af dit studie. Det er en meget god ide, at du går aktivt ind i både det sociale og det faglige på dit studie, idet al erfaring viser, at et godt studie fordrer et godt socialt netværk på studiet.

Tutorerne på IKK samarbejder med hinanden og studievejledningen om at lave en god, sjov og informativ studiestart. Desuden står tutorerne for at lave en rustur i begyndelsen af dit studie. Tutorerne vil i studiestarten præsentere de mange muligheder for at engagere sig i både dit fag og i dit studiemiljø. Tutorerne gør en kæmpe indsats for at skabe en god og varm velkomst til studiet og IKK!

Underviserne

Dit studie består i høj grad af undervisning og eksamen, og her vil du møde underviserne på dit fag. Det er en rigtig god ide at se din underviser som en ressource til at få mere viden. Underviseren kan både være forsker eller blot ansat til at undervise. Uanset hvad skal du endelig spørge din underviser, hvis der er noget, som du ikke forstår eller er i tvivl om i undervisningen eller i forbindelse med eksamen.

Administrationen

Udover selve fagligheden på dit studie vil du også møde IKKs administration. IKKs  administration ligger på 2. sal i bygn. 21 på KUA. De ansatte her hjælper underviserne med at administrere uddannelserne, afholde eksamen og sagsbehandle meritoverførsler og dispensationsansøgninger. De ansatte hjælper de studerende med bl.a. at finde rundt i universitetets regler. Hvert fag har en eksamenssekretær, som står for at planlægge alle eksaminerne på faget. Derudover har hvert fag også en studiesekretær, der modtager alle ansøgninger om dispensation, meritoverførsler mm. Disse sager tages med til hvert fags fagudvalg, der består dels af undervisere og studerende, der vurderer alle ansøgninger, planlægger undervisningen samt beslutter hvilke faglige tilbud, der skal være på et fag.

IKK Studievejledning

Studievejledningen består af 4 studenterstudievejledere og 1 fuldtidsansat AC-vejleder, der sammen vejleder i IKKs uddannelser, deres karrieremuligheder og udlandsmuligheder. Du kan finde kontaktoplysninger på IKK Studievejledning under kontakt.

Studiestartsprøve

Alle bacheloruddannelser på IKK indholder en såkaldt 'studiestartsprøve'. Der er dog ikke tale om en prøve i egentlig forstand, men derimod om en kontrol af om de der er blevet optaget på uddannelsen faktisk også starter på den. For at bestå studiestartsprøven skal du deltage i 100 % af undervisningen, på nogle udvalgte kurser, på første uge af semesteret. Hvis bare du er tilstede til al din undervisning den første uge har du bestået studiestartsprøven.

Hvis du ikke deltager i undervisningen den første uge skal du i stedet skrive et refleksionsnotat på ca. én side, der beskriver hvorfor du har valgt den pågældende uddannelse, og hvad du gerne vil have ud af den. Hvis du skal skrive et reflektionsnotat, fordi du ikke har været tilstede til den påkrævende undervisning, vil du få direkte besked af administrationen. Notatet afleveres elektronisk senest torsdag i semestrets anden undervisningsuge. Når du afleverer dette notat har du bestået studiestartsprøven.

I dette dokument kan du læse hvilke kurser du skal deltage i for at bestå studiestartsprøven på din uddannelse.

Hvis du ikke deltager i 100 % af undervisningen, på de udvalgte kurser, på første uge af semesteret, og du heller ikke afleverer et refleksionsnotat, dumper du studiestartsprøven og bliver udskrevet af universitetet!

Hvis du har nogen spørgsmål til studiestartsprøven eller er usikker på om du kan leve op til kravene skal du hurtigst muligt kontakte studievejlederen på din uddannelse, der kan vejlede dig i hvad du skal gøre.

IKK Info

På IKK kan du altid henvende dig til administrationen med dine spørgsmål. Se åbningstider her

Sådan søger du SU

Læs mere om hvordan du søger SU.

IT for studerende

Læs mere om IT for studerende.

10 gode råd til studiestartere

Læs 10 gode råd til studiestartere.

Informationsmøde for nye studerende med funktionsnedsættelse

Københavns Universitet inviterer til informationsmøde om de muligheder, du har for at få specialpædagogisk støtte (SPS) til din uddannelse. Læs mere og tilmeld dig her.

Humaniora A-Z

Læs mere om Humaniora A-Z.

Mere information

Du kan læse mere om studiestarten på siden om generel information til alle studerende.

Skulle du have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejlederne i  IKK Studievejledning.

Information om studiestart på din uddannelse

I introdagene vil du blive introduceret til fagene på din uddannelse, underviserne og lære både nuværende studerende og din egen årgang at kende. Programmet på intro-ugen vil være en god blanding af faglige og sociale aktiviteter. Derudover vil én af dagene være afsat til en fælles IKK-dag, hvor alle de nye studerende samles og får fælles information om bl.a. IKK, studielivet og karrieremuligheder. Nedenstående kan du læse mere om introdagene på dit fag.

 

Kunsthistorie:

Skal du læse Kunsthistorie, kan du her hente: årets Rusmappe og velkomstbrevet med information om introdagene på Kunsthistorie.
Introdage: 21. august + uge 35 2017
Rustur: 22.-24. august 2017

Litteraturvidenskab: 

Skal du læse Litteraturvidenskab, kan du her hente: årets Rusmappe og velkomstbrevet med information om introdagene på Litteraturvidenskab.
Introdage: 28. august - 1. september 2017
Rustur: 22.-25. august 2017

Musikvidenskab: 

Skal du læse Musikvidenskab, kan du her hente: årets Rusmappe og velkomstbrevet med information om introdagene på Musikvidenskab.
Introdage: 18. + 21.-24. august og samt d. 1. september 2017 
Rustur: 27.-30. august 2017

Teater- og Performancestudier:

Skal du læse Teatervidenskab, kan du her hente: årets Rusmappe og velkomstbrevet med information om introdagene på Teater- og Performancestudier.
Introdage: 21.-22. august + uge 35 2017
Rustur: 23-25. august 2017

Husk desuden at Studenterrådet på Københavns Universitet holder et studiestartsarrangement for alle nye studerende på KU 17. august 2017.
Denne dag er ikke en del af det officielle intro-program for din uddannelse, men meget festligt alligevel.