Praktik og projektorienteret forløb – Københavns Universitet

Forside > Samarbejde > Praktik

Praktik og projektorienteret forløb

Studerende fra IKK (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab) har mulighed for at tage et semester på deres kandidatuddannelse, hvor praktik indgår som den ene halvdel af det, de skal nå i semestret.

For at få så godt et udbytte som muligt, set både fra universitetets og praktikstedernes side, har vi udformet nogle rammer, som skal sætte de studerende i stand til at få maksimalt fagligt udbytte af deres praktikophold samtidig med at det er muligt for dem parallelt at forberede sig til eksamen i endnu et fag.

Rammerne er udformet af studienævnet i samarbejde med aftagerpanelet, hvor der sidder repræsentanter for arbejdspladser, der har studerende i praktik. For at sikre, at den studerende har mulighed for at indgå i et arbejdsforløb af en længde, der giver mulighed for at deltage i udførelsen af relevante arbejdsopgaver, er kravet til forløbets varighed 350-500 timer, som fordeler sig over max 5 måneder. Den maksimale ugentlige arbejdstid er 30 timer, hvilket skal sikre, at den studerende kan have en ugentlig studiedag på universitetet, hvor man kan følge undervisning i et andet fag og deltage i de workshops, som fra universitetets side ledsager praktikforløbet. Der skal også være mulighed for at aftale en eksamensskriveuge, hvis praktikforløbet går hen over eksamensperioden.

For at sikre det faglige udbytte skal der aftales et fokus for det arbejdsforløb, der udgør praktikken. Et fokus kan være en bestemt opgave eller et arrangement, eller det kan være fokus på fx kommunikationsprocesser eller organisationsstrukturer. Dette fokus vil være kernen i den studerendes efterfølgende eksamen på universitetet, som tager form af en praktikrapport og en eksamen. De nævnte praktikworkshops på universitetet skal hjælpe den studerende med at definere og fastholde det aftalte fokus og at dokumentere dette i praktikrapporten/eksamen på en måde, der lever op til universitetets akademiske krav.

IKK forventer, at der er en fast praktikansvarlig kontaktperson, som den studerende refererer til under praktikopholdet. Det skal fremgå af praktikaftalen, hvem det er og hvordan vedkommende kan kontaktes. Den studerende vil desuden have en vejleder fra universitetet, der vil være bedømmer af eksamensopgaven. Dennes kontaktoplysninger vil ligeledes fremgå af praktikaftalen.

Praktik er på universitetet knyttet til eksamensperioderne, og der er to muligheder for at gå til eksamen; enten I forårssemestret eller efterårssemestret som afsluttes med eksamen i hhv. december/januar eller juni. 

Hen mod forløbets afslutning skal praktikstedet udfærdige en forløbsattest, der dokumenterer, at praktikforløbet er gennemført i henhold til praktikaftalen samt en kortfattet evaluering af forløbet. Denne attest er forudsætning for, at den studerende kan bestå eksamen.

Da de studerende skal tilmeldes undervisning og eksamen i hhv. maj og oktober forud for semesterstart, er det en stor fordel for praktiksteder, der ønsker sig en praktikant, at lave et praktikopslag i god tid. Disse kan formidles via IKK til de studerende. Til dette formål benytter vi vores facebookside IKK Info. Skriv til Charlotte Isabella Jerne.

NB: Hvis du er studerende kan du finde information om projektorienterede forløb på studiesiderne på KUnet. Kontakt IKK-Studievejledning hvis du har spørgsmål.