IKK's aftagerpanel

Aftagerpanelet er et vigtigt organ for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Det er her instituttet henter inspiration og bliver udfordret med indspil til, hvordan vi skal arbejde med at udvikle vores uddannelser. Det handler ikke kun om konkrete forslag til studieordninger og undervisningen, men i lige så høj grad om inspiration til at tale om os selv på nye måder og med nye indfaldsvinkler. IKK har mange udadvendte og erhvervsrettede projekter og initiativer, og det er disse perspektiver, der danner fundamentet for aftagerpanelets arbejde.

Panelet fungerer som rådgivere for studieledelsen i relation til uddannelsesudvikling og kvalitetssikring,men indgår også i konkrete, praktiske projekter udformet i samarbejde mellem IKK, aftagerne og vores studerende. 

En ny satsning i udformningen af aftagerpanelet er at inddrage vores dimittender i højere grad. IKK vil gerne styrke og facilitere en tættere relation mellem vores studerende og aftagerne (=deres kommende arbejdsgivere), og har derfor inviteret bestyrelsen for IKKs alumneforening (IKK Alumne) til at indgå i aftagerpanelet. IKK er således en faciliterende kraft i forhold til etableringen af netværk mellem dimittender og relevante erhvervspartnere.

Der er et fælles ønske om at etablere en tættere og i højere grad praksisbaseret relation mellem IKK og de enkelte aftagere. Dette er et gennemgående perspektiv for aktiviteterne i aftagerpanelet, idet de enkelte møder arrangeres omkring udviklingen af konkrete tiltag.

Medlemmer

IKKs aftagerpanel er sammensat af følgende repræsentanter fra det danske kultur- og erhvervsliv:

  • Marianne Kruckow, Kontorchef i Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Kommune (Litteraturvidenskab)
  • Trine Gammelgaard, Kommunikationschef i Bikubenfondet (Moderne Kultur)
  • Karsten Wind Meyhoff, Project Manager ved ISS World Services (Litteraturvidenskab)
  • Miriam Frandsen, Dramaturg på Det kongelige Teater (Teater- og performancestudier)
  • Tanja Hylling Diers, Dramaturg S/H (tidligere Caféteatret) (Teater- og performancestudier)
  • Bette Thomas, Kulturchef for det Kongelige Bibliotek (Musikvidenskab)
  • Henrik Rørdam, Direktør for det klassiske pladeselskab Dacapo (Musikvidenskab)
  • Troels Vang Andersen, Rektor på Christianshavns Gymnasium (Musikvidenskab)
  • Mikkel Sørensen, Manager , DTU Skylab og ekstern lektor ved IKK (Moderne Kultur)
  • Gitte Mikkelsen, Projektchef i konsulentfirmaet Antropologerne (Visuel Kultur)

Referater