Tilmelding: Hvad laver en IKK'er på jobbet? (Aftager/dimittendpanel)

Mød IKK'ere i mange forskellige jobs! Inspiration og networking. 

Aftager/dimittendpanelmøde mandag d. 1 april kl. 16-19 i festsalen

Det kan være svært at se en kommende karrierevej mens man går på universitetet, og hvis man vender sig mod sine undervisere for inspiration har de ofte haft det meste af deres arbejdsliv indenfor universitetsverdenen, og jer, de studerende, savner derfor muligvis inspiration til hvad et arbejdsliv ellers kan byde på. Derfor afholder vi arrangementet ’Hvad laver en IKKer på jobbet?’ mandag d. 1. april kl. 16.15-19.00 i Festsalen. 

Vi byder på lidt aftensmad og et lille glas i dagens anledning.

Vi har inviteret en hel masse eksperter. Nemlig tidligere IKK’ere der nu har jobs en masse forskellige steder, både i det offentlige og det private, samt nogle af de mange arbejdsgivere der ansætter IKK’ere. De udgør til sammen vores aftager-og dimittendpanel. De vil komme med deres input og erfaringer til at få konkretiseret, hvad IKK’ere arbejder med, og hvordan de sætter deres IKK-faglighed i spil. Vi håber de kan hjælpe os med at udvikle vores sprog omkring vores kompetencer og deres anvendelighed på arbejdsmarkedet

Ud over præsentation af panelet, vil arrangementet bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og diskussioner i mindre grupper (både fagopdelt og på tværs af fagligheder) og opsamlinger i plenum. Der vil også være tid til smalltalk og networking. Vi har bedt udvalgte aftagere og dimittender om at byde ind med ganske korte oplæg af max. 5 minutters varighed om enten specifikke faglige kompetencer eller humanistiske eller IKK-generelle kompetencer, som de mener, definerer IKKeren på job set fra deres stol.

Vi håber at se mange af jer studerende til en spændende job og karrieresnak.

TILMELDING NEDENFOR!

Facebook-begivenhed

NB! 

Ved tilmelding til vores arrangementer accepterer du, at Københavns Universitet registrerer dine kontaktoplysninger og oplysninger om din deltagelse i det pågældende arrangement.

Du accepterer også at modtage henvendelse omkring evaluering af vores arrangementer. Vores evalueringer er med til at forbedre kvaliteten af vores arrangement, og vi håber, at du vil være os behjælpelig med dette. Du accepterer også at komme på en eventuel deltagerliste. Deltagerlisten vil indeholde dit navn og uddannelse, og deles med evt. oplægsholdere og samarbejdspartnere, så de får kendskab til deltagernes uddannelsesmæssige baggrund.

Felter markeret med * skal udfyldes.

Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik.