30. januar 2019

TROELS VANG ANDERSEN

Stilling

Rektor på Christianshavns Gymnasium

Uddannelse

Master i ledelse · Cand. scient i miljøbiologi · Tilvalgsstudie i musikvidenskab

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Jeg har i mange år undervist gymnasieelever i musik, og nu bruger jeg, som leder på et gymnasium, min faglige baggrund i hverdagen som leder. Om end jo ikke så konkret længere. 


Hvordan har din karrierevej været?

Gymnasielærer der efter pædagogisk leder på et gymnasium derefter vicerektor og nu rektor.

Har du et godt råd til IKK'ere?

Hvis du vil undervise i gymnasiet, så er det vigtigt at få undervisningskompetence i to gymnasiefag, hvoraf det ene gerne skal være et ”stort undervisningsfag” i gymnasiet. Desuden: skaf dig undervisningserfaringer så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb.