12. februar 2019

MIKKEL S. KRYGER

Stilling

Kommunikations- og PR-Ansvarlig hos Dansekapellet

Uddannelse

Mag.art. i Litteraturvidenskab

Hvordan sætter du din faglighed i spil på jobbet?

Som informationsmedarbejder arbejder jeg med kommunikation og formidling af dans, fundraising samt projekt- og procesledelse. Fra IKK er jeg forsynet med en solid kulturfaglig ballast og et kendskab til kulturpolitik og -formidling. Min faglighed bruger jeg til at skabe forbindelser mellem forestillinger og publikum, mellem tilskudsydere og projekter, og mellem arrangører og pressen.
Som informationsmedarbejder er mit primære arbejdsredskab sprog og historiefortælling, og er der noget, man lærer at arbejde med som litterat, så er det de to discipliner. Samtidig har studiet givet mig en række konkrete værktøjer inden for journalistik, webformidling og billedbehandling, som jeg dagligt gør brug af.

Hvordan har din karrierevej været?

Fra studietiden har jeg bevæget mig mellem kulturformidling og offentlig administration. Under studiet arbejdede jeg i Kunststyrelsen og Roskilde Amt, og efter endt uddannelse lavede jeg lidt freelance arbejde, indtil jeg blev ansat som kommunal kulturkonsulent. I den stilling begyndte jeg arbejde mere med dans og scenekunst og var involveret i en række danse- og teaterfestivaler, indtil jeg skiftede over til at arbejde 100% med scenekunst i Dansekapellet.

Har du et godt råd til IKK'ere?

Sørg for at benytte de muligheder og det netværk studiet tilbyder. Gennem studiet giver IKK adgang til institutioner og virksomheder i forbindelse med f.eks. opgaveskrivning, praktik og studiejob. Brug de muligheder, og find ud af hvad der er dit interessefelt, og hvilke arbejdsopgaver du vil beskæftige dig med. Undersøg forskellige veje, men hav samtidig et indre kompas der sikrer, at du er på rette spor i forhold til, hvad du gerne vil arbejde med.